fbpx
Изработка на сайт Изработка на уеб сайт Изработка на уебсайт Изработка на уеб сайт София Варна Пловдив SEO оптимизация сео оптимизация оптимизация за google оптимизация за търсачки

Изучавани предмети

Изучавани предмети (предварителна програма):

 1. Въведение в интегративната психотерапия. 20 часа. Светла Банкова
 2. Интегративна психотерапия- Модул II. Д-р Деница Банчевска
 3. Интегративна психотерапия. Модул III. Развитийните процеси и стадии в живота на зрелия човек, както и свързаните с тях патологии. Д-р Деница Банчевска
 4. Интегративна психотерапия. Mодул IV. Изследвания в интегративната психотерапия. Етика в психотерапията. Психотерапията като бизнес. 20 часа. Светла Банкова/Д-р Деница Банчевска
 5. Основни понятия в неорайхианската психотелесна психотерапия- Модул I. Александър Лоуен, В. Райх, В. Бернаскони. Теория на 5-те потребности. Еволютивна психология (неорайхиански модел). 20 часа
 6. Неорайхианска психотелесна терапия. II-ри  модул:  5-те характера. Теория на 5-те движения. Характерология и движения. Мускулни блокажи. 20 часа. Петър Кралев
 7. Неорайхианска психотелесна терапия. Модул III. Структура на Аза. Теория на личността, неорайхиански модел. 20 часа. Петър Кралев
 8. Неорайхианска психотелeсна психотерапия. Модул IV. Личност и характер. BBCT.
 9. Въведение в психоаналитичния подход. Психодинамични теории. З. Фройд, Лакан, Мелани Клайн. Основни понятия в психотерапията. Защитни механизми.  20 часа. Д-р Маргарита Тарейн 
 10. Въведение в психосоматиката. I-ви модул. 20 часа. Светла Банкова
 11. Психосоматика: II-ри модул. 20 часа. Д-р Маргарита Тарейн 
 12. Психосоматика: III-ти модул.  20 часа. Д-р Ирина Атанасова 
 13. Психосоматика. IV-ти модул.  Видове терапии при психосоматични заболявания. Джон Сарно. Моше Фелденкрайс, Хакоми терапия – Рон Курц, Процесна работа – Арнолд Миндел, Фокусиране – Юджийн Гендлин. 20 часа. Светла Банкова/ Д-р Маргарита Тарейн. 
 14. Фамилна и системна психотерапия. 1-ви модул. 20 часа. Елена Кръстева/Доротея Панова. 
 15. Фамилна и системна психотерапия. 2-ри модул.  20 часа. Елена Кръстева/Доротея Панова. 
 16. Фамилна и системна психотерапия. 3-ти модул.  20 часа. Елена Кръстева/Доротея Панова. 
 17. Kогнитивно- поведенческа психотерапия. 20 часа. Д-р Ирина Лазарова/Д-р Георги Кирилов
 18. Когнитивно-поведенческа психотерапия. 20 часа. Д-р Ирина Лазарова/Д-р Георги Кирилов 
 19. Невропсихология и неврофизиология. 20 часа. Проф. Иванка Асенова
 20. Екзистенциална психотерапия.  20 часа. Д-р Деница Банчевска. 
 21. Обща Психиатрия и психофармакология. 20 часа. Проф. Георги Ончев/Д-р Веселин Христов
 22. Психопатология. МКБ 10/ DSM V. 20 часа. Проф. Георги Ончев/Д-р Веселин Христов 
 23. Психодиагностика: проективни и личностови тестове. Тестовете в психотерапията. 20 часа. Тинка Митева
 24. Сексология и интегративна психотерапия. 20 часа. Светла Банкова
 25. Групова психотерапия. Основни принципи. Психотерапевтични комуникации, интервю. Сваляне на анамнеза.  20 часа. Тинка Митева 
 26. Трансперсонална психология. 20 часа. Проф. Даниела Тасевска/ Д-р Стелиян Славов
 27. Емоционална Интелигентност и компетентност. Регулация на емоциите. I- ви модул. 20 часа. Д-р Антонина Кардашева/Поли Фистолера 
 28. Емоционална Интелигентност II- ри модул.  20 часа. Д-р Антонина Кардашева/ Поли Фистолера

29. Избирателни предмети: 

Dance Movement Therapy (DMT). Терапия с Движение и Танц. 20 часа

Симулация на психотерапевтични процес. 130-160 часа за целия период на обучение.