fbpx

Emotional Intelligence

Емоционална интелигентност и компетентност, управление на емоциите – 20 часа

Емоционална Интелигентност

Емоционалната интелигентност е значителен скок в разбирането на човешкото поведение. Това е дисциплина, която позволява на човек да изследва нови територии от своята природа. Разбирането и управлението на емоционалните процеси подпомага осъзнаването на индивида. Неговият успех и реализация се основават на цялостното му възпитание – интелектуално и емоционално.

Резултати и ползи

По време на курса участниците придобиват знания и практически умения в областта на ЕИ и по-конкретно:

 • 5-те вида интелигентност на 21-ви век
 • Какво е емоция и какви са универсалните емоции?
 • Каква е ролята на нашия мозък във формирането и овладяването на емоциите?
 • Как изглеждат емоциите на работното място през призмата на невербалната комуникация?
 • Ролята на двете основни балансиращи умения на ЕИ – контрол на импулса и емпатия.
 • Базови знания за 15-те умения на емоционалната интелигентност
 • Какво е майндфулнес?

Примерна Програма

 1. Въведение, история, основни понятия
 2. Какво е емоция? Защо са важни емоциите?
 3. Универсални групи емоции
 4. Емоционален епизод
 5. Видове интелигентност
 6. 15-те умения на емоционалната интелигентност
 7. Основни методи и инструменти за овладяване и управление на емоционалните състояния.
 8. Въпроси и обратна връзка