fbpx

Psychoanalytical Approach

Въведение в психоаналитичния подход. Психодинамични теории. 

Курсът представя основните психоаналитични принципи и понятия. Започва с изучаване на метапсихологичната теория на Фройд, психичните инстанции, техните функции и взаимодействия, фазите в психосексуалното развитие, механизмите на симптомообразуването, предпоставките за формирането на отделните клинични структури и др. Запознава студентите с водещите автори в психоанализата (Фройд, Лакан, Клайн, Уиникът и др.), техните основни концепти и теоретични възгледи за психичното функциониране и развитието на психичните разстройства. Разглеждат се техниката и особеностите на психоаналитичния подход (методът на свободните асоциации, тълкуването на сънищата, функцията на терапевтичната рамка, спецификите в подхода на терапевта и др.), както и явленията в терапевтичния процес като пренос, контрапренос, съпротиви, актинг аут, негативна терапевтична реакция и др.). Курсът включва теоретично представяне и обсъждане на случаи от клиничната практика.