fbpx
Изработка на сайт Изработка на уеб сайт Изработка на уебсайт Изработка на уеб сайт София Варна Пловдив SEO оптимизация сео оптимизация оптимизация за google оптимизация за търсачки

Strasbourg Declaration

The European Association for Psychotherapy

Association Européenne de Psychothérapie
Europäischer Verband für Psychotherapie
Member of the World Council for Psychotherapy (WCP)
NGO with consultative status to the Council of Europe
Internet: www.europsyche.org
European Association for Psychotherapy, Mariahilfer Str. 1d/13, 1060 Vienna, Austria
É +43 699 513 17 29, Fax: +43 1 512 26 04, e-mail: eap.headoffice@europsyche.org

СТРАСБУРГСКА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ПСИХОТЕРАПИЯ ОТ 1990

В съответствие с целите на Световната здравна организация (СЗО), споразумението за недискриминация, валидно в рамките на Европейския съюз (ЕС) и предназначено за Европейското икономическо пространство (ЕИП), и принципа за свобода на движение на хора и услуги, долуподписаните се съгласяват по следните точки:

  1. Психотерапията е независима научна дисциплина, практикуването на която представлява независима и свободна професия.
  2. Обучението по психотерапия се извършва на висококвалифицирано и научно ниво.
  3. Многообразието на психотерапевтичните методи е осигурено и гарантирано.
  4. Цялостното обучение по психотерапия включва теория, себепознание (собствен опит) и практика под супервизия. Необходимите знания за различни психотерапевтични процеси се придобиват в процеса на психотерапевтичната практика.
  5. До обучение се допускат тези с предварителна квалификация, преди всичко в хуманитарните и социални науки.

Страсбург, 21 октомври 1990 г.

Аз, Светла Банкова, упълномощен предстaвител на „Институт по Психосоматика и Интегративна Психотерапия“ удостоверявам, че тази организация, неините преподаватели и студенти, напълно подкрепят Страсбургската Декларация за психотерапия. 

Подпис: Светла Банкова