fbpx

Dance Movement Therapy

DANCE MOVEMENT THERAPY (DMT)*

Интегративна Танце-двигателна терапия

Произход на Dance Movement Therapy (DMT) / Терапия с Движение и Танц

Исторически погледнато, едно от предизвикателствата на човека и психологията е „да успее да се комуникира“ и да помогне на най-изолираните и най-ограничените: хората, намиращи се в състояние на голяма психическа болка. След втората световна война населението, изискващо такова внимание се увеличава в невъобразим брой. Това принуждава здравните системи да прилагат нови форми и техники на внимание, които да бъдат по-бързи и по-ефективни, грижейки се за повече пациенти едновременно. По този начин се установяват първите терапевтични групи. Терапията с Движение и Танц (DMT) се е появила, давайки път на развитието на творческия потенциал, присъщ на всички хора, с цел да се избегне дехуманизация и допринасяйки за личния растеж на индивида. DMT започва своята обща клинична практика през 60те години, повлияна от психо-социалните инстанции по онова време.

Какво представлява Терапията с Движение и Танц?

DMT се основава на факта, че тялото, емоциите и духът/умът са взаимосвързани. Нашите движения са огледало на онова, което се случва в нашия вътрешен свят. Всички наши емоции, мисли и целият наш житейски опит се запаметяват в тялото ни. DМT ни кани да създадем връзка с тази памет и да изразим своя собствен “танц на живота”. Движение, поза и жест, отразяват личността и съдържат памет, която може да отключим и направим достъпна за нас, насърчавайки нашето здравето и развитие.

dance movement therapy

Движението и танцът са инструменти на изразяване и комуникация. Подобно на всяко друго изкуство, те насърчават въображението, проучването и творчеството, които ни канят на игра. Имайки за база, че креативността е здравословна, и че движението е много богато на възможности и информация, DMT е включена в областта на психичното здраве чрез други канали за комуникация, подпомагайки психотерапевтичния процес, от който човек се нуждае по всяко време от живота си. Творческото движение е в основата на тази терапевтична модалност. Това не е образователен или коригиращ подход, нито пък превъзпитаване на пози, жестове и поведение. Това е игра. В състояние на игра и свободно творчество, ние сме способни да трансформираме, създаваме, изграждаме и лекуваме.

DMT ни предлага трансформация чрез движението на нашето тяло, трансформация, която се случва в едно символно пространство. Според Уиникот (Winnicott), терапията се осъществява на символично място, където пространството за игра на пациента и на терапевта се пресичат. Става дума за „двама души, които играят заедно“ и е тясно свързано с „правенето“, т.е. движението. DMT е основана на движение и включва устна и вокална обмяна. Тялото и движението са превозното средство за изразяване и комуникация в пре-вербален и символичен план. Интегрира елементите на танца, които включват ритъм, пространство и енергия.

Приложена в група, DMT ни предлага възможност да опознаем себе си в контекста на интеграция и социализация. Виждаме лика си отразен в другите и същевременно сме тяхно огледало. Откриваме какви механизми се активират при нас когато сме сред други индивиди и каква е позицията ни спрямо тях.

Можем да кажем, че професията Dance Movement Therapist се основава на три основни понятия:

  • Връзката Тяло-Дух/Разум (Body-Mind)
  • Психологическото значения на творческия процес
  • Връзката и взаимоотношението между пациент и терапевт

Официалната дефиниция на Dance Movement Therapy според Американската асоциация (1965) гласи: „Използването на движение и танц като терапевтичен метод, който насърчава емоционалната, когнитивната, физическата и социална интеграция на индивида“.

*Текстът съдържа извадки от лекции, творчество на Грасиела Лиляна Велла, директор на училището „Danzacuerpo“ , Буенос Айрес

Програма на Терапия с Движение и Танц