fbpx
Изработка на сайт Изработка на уеб сайт Изработка на уебсайт Изработка на уеб сайт София Варна Пловдив SEO оптимизация сео оптимизация оптимизация за google оптимизация за търсачки

Psychophysiology

ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ И НЕВРОЛОГИЯ

Описание на модула:

Докато неврологията се занимава, преди всичко с разбирането на моделите и изучаването на патологиите на нервната система, психофизиологията изследва начините, по които физиологичните процеси и статуси провокират и контролират, също и начините, по които поведението влияе  върху самите физиологични системи. Модулът дава възможност на студентите да се запознаят с принципите на нервната и ендокринната системи, нещо, което е необходимо за разбирането на основните функции на мозъка (като например: възприятие, памет, заучаване), а също и за разбирането на връзките между функционирането на нервната система и нормалните, и патологични умствени процеси.

Съдържание на модула: 

  1. Биохимични бази и структури на живите организми
  2. Функциониране на нервната система: нервна клетка, потенциал на действие, синаптична проводимост
  3. Рецепторите и техните механизми на действие
  4. Рефлекси
  5. Мускулна система

6.Функционални характеристики и психофизика на сензориалната модалност

  1. Ендокринна система
  2. Неврофизиологични корелати на сън, бодърстване и внимание
  3. Физиологична база на мотивацията и емоциите
  4. Проблемът на локализацията на мозъчните функции

Включено в модула:

1.Изучаване на библиография

  1. Лекции

3.Изпити