fbpx
Изработка на сайт Изработка на уеб сайт Изработка на уебсайт Изработка на уеб сайт София Варна Пловдив SEO оптимизация сео оптимизация оптимизация за google оптимизация за търсачки

Psychopharmacology

Постиженията на психофармакологията в последните десетилетия, доведоха от една страна до промени в лечението на болната психика и преразглеждане на психиатричната нозография, а от друга- до едно все по- разширено използване на лекарства с психотропно действие. Oт това произтича необходимостта от по- добро познаване на лимитите и възможностите на психофармакологията. Модулът представя различни класове на психотропни лекарства и техните механизми на действие и се спира по- специално и на поведенческите аспекти на същите, т.е. ще разглежда и психологичните и социални аспекти на фармакотерапията, с цел да подпомогне разбирането и сътрудничеството между психотерапевта и психиатъра.

Съдържание на курса

 1. Фармакология на централната нервна проводимост.
 2. Фактори, които влияят върху действието на психофармаците (абсорбиране, метаболизъм, разпространение на протеинните връзки, елиминация, емпатични нива).
 3. Поведенчески ефекти.
 4. Социални и психологични аспекти на фармакотерапията.
 5. Психофармакологично лечение на тервожността.
 6. Класификация и лечение на депресията
 7. Фармакологична терапия на психозите и на личностовите разстройства от типа borderline
 8. Разстройства на съня.
 9. Разстройства на зависимости (хиперкосумация)
 10. Лечение на болката.
 11. Лечение на предозиране на лекарства, използвани във психофармакологията.

Методология на преподаване:

 1. Изучаване на библиография
 2. Лекции
 3. Изпити