fbpx
Изработка на сайт Изработка на уеб сайт Изработка на уебсайт Изработка на уеб сайт София Варна Пловдив SEO оптимизация сео оптимизация оптимизация за google оптимизация за търсачки

Psychopathology

ПСИХОПАТОЛОГИЯ И ОБЩА ПСИХИАТРИЯ

Описание на курса: 

Психопатологията представлява една многоизмерна дисциплина, в която се съсредоточават различни културни подходи (психология, невропатология, философия, социология, етология и антропология). Намесата на много компоненти обяснява колко е трудно да мислим само за един единствен модел на интерпретация на душевните разстройства. Ето защо психиатричната семиотика представлява един незаменим методологически инструмент за формулиране на диагнозата. На практика, семиологията позволява всички „белези” и „симптоми” да се съберат, да се асоциират в определени групи и така да се стигне до формулиране на една диагноза. Независимо от критиките, диагнозата има своята стойност и за това ще продължава да бъде един незаменим инструмент, който дава възможност за по-добра комуникация между всички психотерапевти (психиатри и психолози).

Съдържание на курса:

 1. Кратки уводни исторически данни
 2. Основни направления в съвременната психопатология
 3. Основни концепции на психопатологията
 4. Основни познания в психопатологията
 5. Изучаване на феномелогията на отделните видове дейност и на психичните функции от гледна точка на „нормалното”
 6. Изучаване на феномелогията на отделните видове дейност и на психичните функции от гледна точка на „абнормното”

В курса на обучение са включени:

I. История на психиатричната класификация

II. Мозък и психопатология

III. Невропсихиатрична оценка

 • Принципи на дескриптивната психопатология и диагностичен процес
 • Стил, структура и техника на изследване

IV. Сфери на психопатологичното изследване

 • Външен вид и всекидневно поведение
 • Нарушения на моторната функция
 • Нарушения на емоционалното преживяване
 • Нарушения на речта и език
 • Възприятно-представни (перцептивни) нарушения
 • Нарушения на мисловния процес
 • Обсесивно-компулсивни поведения
 • Нарушения на когнитивния процес
 • Абнормни черти на личността – личностови разстройства

Обща психиатрия

 1. Клинично описателно направлене
 2. Феномелогично направление
 3. Биологично направление
 4. Биохимично направление
 5. Невроендокринологично направление
 6. Неврофизиологично направление

Методология на преподаване:

 1. Изучаване на библиографията
 2. Лекции
 3. Изпити