fbpx
Изработка на сайт Изработка на уеб сайт Изработка на уебсайт Изработка на уеб сайт София Варна Пловдив SEO оптимизация сео оптимизация оптимизация за google оптимизация за търсачки

Психодиагностика

Психодиагностика 

ОПИСАНИЕ НА КУРСА: Курсът се състои от 20 академични часа, които представят различни форми на учебната натовареност:

  • теоретични ракурси на проблема – 5 часа;
  • практически упражнения – 15 часа (изискват активност от страна на студентите и предполагат личностна включеност в групова дискусия, разрешаване на казуси, и пр.)

Формиране на оценката:             

         – Оценяване на активността по време на лекциите и груповата дискусия;

         – Оценката се формира от самостоятелната подготовка на писмен проект.

Изпитът е върху собствени психодиагностични изследвания на лица с проблеми, придружени с анализ на резултатите от използваните тестове.

ЦЕЛ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:

         Съдържанието на учебната дисциплина е съобразена със спецификата на обучението в Институт по психосоматика и интегративна  психотерапия.

         Основната цел  на курса е да запознае специализантите с най-разпространените и използвани тестове в практическата психодиагностика, като положи началото на умения за работа с тях.

         Учебното  съдържание е ориентирано към изучаване преди всичко на тестове използвани за диагностика на различни свойства на личността и интелекта, както и на анализ на тестовете .

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:

         Дисциплината предполага отлично познаване на понятийния апарат на психологическата наука, както и ориентация в теоретичната психодиагностика.

Автор на модула: Тинка Митева