fbpx
Изработка на сайт Изработка на уеб сайт Изработка на уебсайт Изработка на уеб сайт София Варна Пловдив SEO оптимизация сео оптимизация оптимизация за google оптимизация за търсачки

Psychoanalytical Approach

Въведение в психоаналитичния подход. Психодинамични теории. 

Курсът представя основните психоаналитични принципи и понятия. Започва с изучаване на метапсихологичната теория на Фройд, психичните инстанции, техните функции и взаимодействия, фазите в психосексуалното развитие, механизмите на симптомообразуването, предпоставките за формирането на отделните клинични структури и др. Запознава студентите с водещите автори в психоанализата (Фройд, Лакан, Клайн, Уиникът и др.), техните основни концепти и теоретични възгледи за психичното функциониране и развитието на психичните разстройства. Разглеждат се техниката и особеностите на психоаналитичния подход (методът на свободните асоциации, тълкуването на сънищата, функцията на терапевтичната рамка, спецификите в подхода на терапевта и др.), както и явленията в терапевтичния процес като пренос, контрапренос, съпротиви, актинг аут, негативна терапевтична реакция и др.). Курсът включва теоретично представяне и обсъждане на случаи от клиничната практика.