fbpx
Изработка на сайт Изработка на уеб сайт Изработка на уебсайт Изработка на уеб сайт София Варна Пловдив SEO оптимизация сео оптимизация оптимизация за google оптимизация за търсачки

Emotional Intelligence

Емоционална интелигентност и компетентност, управление на емоциите – 20 часа

Емоционална Интелигентност

Емоционалната интелигентност е значителен скок в разбирането на човешкото поведение. Това е дисциплина, която позволява на човек да изследва нови територии от своята природа. Разбирането и управлението на емоционалните процеси подпомага осъзнаването на индивида. Неговият успех и реализация се основават на цялостното му възпитание – интелектуално и емоционално.

Резултати и ползи

По време на курса участниците придобиват знания и практически умения в областта на ЕИ и по-конкретно:

 • 5-те вида интелигентност на 21-ви век
 • Какво е емоция и какви са универсалните емоции?
 • Каква е ролята на нашия мозък във формирането и овладяването на емоциите?
 • Как изглеждат емоциите на работното място през призмата на невербалната комуникация?
 • Ролята на двете основни балансиращи умения на ЕИ – контрол на импулса и емпатия.
 • Базови знания за 15-те умения на емоционалната интелигентност
 • Какво е майндфулнес?

Примерна Програма

 1. Въведение, история, основни понятия
 2. Какво е емоция? Защо са важни емоциите?
 3. Универсални групи емоции
 4. Емоционален епизод
 5. Видове интелигентност
 6. 15-те умения на емоционалната интелигентност
 7. Основни методи и инструменти за овладяване и управление на емоционалните състояния.
 8. Въпроси и обратна връзка