fbpx
Изработка на сайт Изработка на уеб сайт Изработка на уебсайт Изработка на уеб сайт София Варна Пловдив SEO оптимизация сео оптимизация оптимизация за google оптимизация за търсачки

Dance Movement Therapy

DANCE MOVEMENT THERAPY (DMT)*

Интегративна Танце-двигателна терапия

Произход на Dance Movement Therapy (DMT) / Терапия с Движение и Танц

Исторически погледнато, едно от предизвикателствата на човека и психологията е „да успее да се комуникира“ и да помогне на най-изолираните и най-ограничените: хората, намиращи се в състояние на голяма психическа болка. След втората световна война населението, изискващо такова внимание се увеличава в невъобразим брой. Това принуждава здравните системи да прилагат нови форми и техники на внимание, които да бъдат по-бързи и по-ефективни, грижейки се за повече пациенти едновременно. По този начин се установяват първите терапевтични групи. Терапията с Движение и Танц (DMT) се е появила, давайки път на развитието на творческия потенциал, присъщ на всички хора, с цел да се избегне дехуманизация и допринасяйки за личния растеж на индивида. DMT започва своята обща клинична практика през 60те години, повлияна от психо-социалните инстанции по онова време.

Какво представлява Терапията с Движение и Танц?

DMT се основава на факта, че тялото, емоциите и духът/умът са взаимосвързани. Нашите движения са огледало на онова, което се случва в нашия вътрешен свят. Всички наши емоции, мисли и целият наш житейски опит се запаметяват в тялото ни. DМT ни кани да създадем връзка с тази памет и да изразим своя собствен “танц на живота”. Движение, поза и жест, отразяват личността и съдържат памет, която може да отключим и направим достъпна за нас, насърчавайки нашето здравето и развитие.

dance movement therapy

Движението и танцът са инструменти на изразяване и комуникация. Подобно на всяко друго изкуство, те насърчават въображението, проучването и творчеството, които ни канят на игра. Имайки за база, че креативността е здравословна, и че движението е много богато на възможности и информация, DMT е включена в областта на психичното здраве чрез други канали за комуникация, подпомагайки психотерапевтичния процес, от който човек се нуждае по всяко време от живота си. Творческото движение е в основата на тази терапевтична модалност. Това не е образователен или коригиращ подход, нито пък превъзпитаване на пози, жестове и поведение. Това е игра. В състояние на игра и свободно творчество, ние сме способни да трансформираме, създаваме, изграждаме и лекуваме.

DMT ни предлага трансформация чрез движението на нашето тяло, трансформация, която се случва в едно символно пространство. Според Уиникот (Winnicott), терапията се осъществява на символично място, където пространството за игра на пациента и на терапевта се пресичат. Става дума за „двама души, които играят заедно“ и е тясно свързано с „правенето“, т.е. движението. DMT е основана на движение и включва устна и вокална обмяна. Тялото и движението са превозното средство за изразяване и комуникация в пре-вербален и символичен план. Интегрира елементите на танца, които включват ритъм, пространство и енергия.

Приложена в група, DMT ни предлага възможност да опознаем себе си в контекста на интеграция и социализация. Виждаме лика си отразен в другите и същевременно сме тяхно огледало. Откриваме какви механизми се активират при нас когато сме сред други индивиди и каква е позицията ни спрямо тях.

Можем да кажем, че професията Dance Movement Therapist се основава на три основни понятия:

  • Връзката Тяло-Дух/Разум (Body-Mind)
  • Психологическото значения на творческия процес
  • Връзката и взаимоотношението между пациент и терапевт

Официалната дефиниция на Dance Movement Therapy според Американската асоциация (1965) гласи: „Използването на движение и танц като терапевтичен метод, който насърчава емоционалната, когнитивната, физическата и социална интеграция на индивида“.

*Текстът съдържа извадки от лекции, творчество на Грасиела Лиляна Велла, директор на училището „Danzacuerpo“ , Буенос Айрес

Програма на Терапия с Движение и Танц