fbpx
Изработка на сайт Изработка на уеб сайт Изработка на уебсайт Изработка на уеб сайт София Варна Пловдив SEO оптимизация сео оптимизация оптимизация за google оптимизация за търсачки

Студенти под супервизия

Сибила Данчева

Обучава се в „Институт по психосоматика и интегративна психотерапия“ и от 2021г. работи като психотерапевт под супервизия. Завършила е бакалавърска степен по Философия в СУ „Св. Климент Охридски“. Студент е в Националната спортна академия с магистърска специалност „Спортна психология“. Сертифициран хранителен консултант в Интуитивно хранене към асоциация „Уникал“, както и коуч в сферата на невро-лингвистичното програмиране към „НЛП България“. Има опит в работа с депресивни състояния и тревожност в тийнейджърска възраст, както и отвореност към работа с хранителни разстройства.

За да запазите час за психотерапевтична сесия, онлайн или на живо,  моля, свържете се с контактите по-долу:

Sibila_dancheva@abv.bg      Телефон: 0899 149 085

Станислава Тодорова

Обучава се в „Институт по психосоматика и интегративна психотерапия“ и от началото на 2021 г. работи като психотерапевт под супервизия. Завършила е бакалавърска степен по Социални дейности в СУ „Св. Климент Охридски“. Завършила е психодрама, ниво асистент към институт за психотерапия „Орфеус“. Студент във Военна Академия „Г.С. Раковски“ в магистърска програма „Психология в сигурността и отбраната”. Хипнотерапевт, член на БАХ. Сертифициран треньор по емоционална интелигентност. Аюрведа консултант с диплома от Европейски инститиут по ведически изследвания в Швейцария. 

Има опит с проблеми на тийнейджърската и юношеската възраст, тревожност и депресия. Опит в психодраматични групи с деца и възрастни.

За да си запазите час за психотерапевтична сесия, онлайн или на живо (в гр. Петрич на живо), моля свържете се с контактите по-долу:

Е-mail: sttodorovaa@gmail.com   Тел: 0877595750

Мария Попадийна

Мария Попадийна е магистър по психология в програма “Психология на здравето” – СУ “Св. Кл. Охридски”. Защитава магистърска  теза на тема “ Психична адаптация, позитивен опит и качество на живот при жени с рак на гърдата”. Обучава се в „Институт по интегративна психотерапия и психосоматика“ и работи като психотерапевт под супервизия.

Член на Българската асоциация по психоонкология. Работи с онкоболни и техните близки, както и с пациенти с хронични заболявания в Център по клинична психология, психоонкология и психосоматика – УМБАЛ Аджибадем Сити Клиник болница Токуда и УМБАЛ Аджибадем Сити Клиник Младост.

Специализира в областта на психоонкологията и психосоматиката  на онкологичните заболявания, фамилна и системна психотерапия.

За да запазите час за консултация или психотерапевтична сесия, моля свържете се с посочените контакти: тел. 0888 264597; e-mail: popadiina73@gmail.

Петър Панталеев

Казвам се Петър Панталеев и винаги съм знаел, че призванието ми е да се занимавам с психология и психотерапия. За мен психотерапевтичният процес е общуване между две личности, в което се откриват нови възможности и истини. Това е дълъг път, по който всеки преценява дали да поеме, а психотерапевтът е този, който ще върви с Вас, независимо по какви пътища  избирате да преминете. 

Завършил съм специалността “Психология” и продължавам обучението си в специалностите “Клинична психология” и „Интегративна психотерапия и психосоматика” в Института по интегративна психотерапия и психосоматика. Сертифициран треньор съм по емоционална интелигентност от Българския институт за социална и емоционална интелигентност.

Работя като психолог в „Център по клинична психология, психоонкология и психосоматика“ към Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ „Токуда“. Имам и своя практика. Работя с пациенти с различен пациентски и личностен опит  – с онкологични и хематологични, психосоматични оплаквания, както и хора с житейски затруднения.  Имам опит в психологическата подкрепа на клиенти в състояние на висока тревожност, преживяващи също дистрес, депресия, безсъние, с паник атаки, с проблеми в тинейджърската възраст, с проблеми от семеен и системен характер, включително свързани с половата индентичност, екзистенциални кризи и проблеми в междуличностните отношения.

За да запишете час за психотерапевтична сесия онлайн или на живо в град София, моля свържете се с контактите по-долу:

e-mail: petar.pantaleev11@gmail.com,  тел.: 0885678975

Стефка Динева

Стефка Динева е психолог и психотерапевт под супервизия. Има опит в работата с тревожност и тревожни състояния, трудност при преодоляването на раздяла и загуба, загуба на мотивация, усещане за липса на смисъл, екзистенциални кризи, трудности в партньорските взаимоотношения.

Магистър по Позитивна психология – ПУ „Паисий Хилендарски“, Пловдив – диплома на тема „Архитектура на позитивния живот“. Хипнотерапевт, член на БАХ. Сертифициран треньор по емоционална интелигентност. Обучава се в „Институт по психосоматика и интегративна психотерапия“.

Повече информация и график за запазване на час онлайн или на живо, можете да откриете на sidineva.com

Антоанета Паликарска

Антоанета Паликарска е магистър по „Психология на здравето“ – СУ „Св. Климент Охридски“. Обучава се в „Институт по психосоматика и интегративна психотерапия“ и от 2021 г. работи като психотерапевт под супервизия.

Сертифициран треньор е по емоционална интелигентност към Българския институт по социална и емоционална интелигентност – BISEI. Сертифициран специалист към Международната организация за професионалисти в сферата на хранителните нарушения iaedp™. Продължава образованието си като докторант по здравна психология. 

Има опит и работи с хора с тревожни и депресивни състояния, стрес и бърнаут, психосоматични състояния, хранителни разстройства, екзистенциални кризи, трудности в личните взаимоотношения, преодоляване на раздяла, загуба и др.

За да запазите час за психотерапевтична сесия на живо в София или онлайн, моля, свържете се с контактите по-долу:

Имейл: hi@antoanetapalikarska.com; www.antoanetapalikarska.com

Телефон: 0878745263

Цветомира Христова

Казвам се Цветомира Христова. Психологията и психотерапията за мен са разбиране, осъзнаване, осмеляване, разширяване на кръгозора, промяна. Път към свързване със себе си и с другите!

Завършила съм магистърска степен по психология във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

В момента се обучавам в „Институт по психосоматика и интегративна психотерапия” и работя като психотерапевт под супервизия. Преминала съм сертификационни курсове за работа със зависимости, дихателни практики, управление на конфликти и медиация, работа с агресивни деца и семействата им, група за личен опит.

Имам опит в работата си с:

– тийнейджъри и деца;

– партньорски и семейни взаимоотношения;

– зависимости и съзависимости;

– трудности в обшуването;

– преминаване през житейски кризи и др.

За да запишете час за психотерапевтична сесия онлайн или на живо (в Сливен), моля свържете се по имейл или телефон: re87@abv.bg; тел: 0878206606

Любомира Иванова

Любомира Иванова е магистър по психология от ВТУ „Св.св.Кирил и Методий“ гр.Велико Търново. В момента се обучава в „Институт по психосоматика и интегративна психотерапия“ и работи като психотерапевт под супервизия. Сертифициран треньор по емоционална интелигентност към Българският институт за социална и емоционална интелигентност (BISEI), ароматерапевт и член на Дружеството на психолозите в РБ. Има опит с дихателните практики в психотерапията,  както и в областта на превенция, психотерапия и лечение на хора, страдащи от зависимости. 

Работи като психолог в Дом за стари хора гр.Сливен, развива и лична практика. Има опит при работата с хора с тревожни и депресивни състояния, панически атаки, хранителни разстройства, зависимости, гранично разстройство, трудности в личните и партньорски взаимоотношения, преодоляване на екзистенциални кризи и др. 
За да запазите час за психотерапевтична сесия онлайн или на живо за гр.Сливен, моля свържете се с контактите по-долу: 
Тел.0897502478