fbpx
Изработка на сайт Изработка на уеб сайт Изработка на уебсайт Изработка на уеб сайт София Варна Пловдив SEO оптимизация сео оптимизация оптимизация за google оптимизация за търсачки

Студенти под супервизия

Сибила Данчева

Обучава се в „Институт по психосоматика и интегративна психотерапия“ и от 2021г. работи като психотерапевт под супервизия. Завършила е бакалавърска степен по Философия в СУ „Св. Климент Охридски“. Студент е в Националната спортна академия с магистърска специалност „Спортна психология“. Сертифициран хранителен консултант в Интуитивно хранене към асоциация „Уникал“, както и коуч в сферата на невро-лингвистичното програмиране към „НЛП България“. Има опит в работа с депресивни състояния и тревожност в тийнейджърска възраст, както и отвореност към работа с хранителни разстройства.

За да запазите час за психотерапевтична сесия, онлайн или на живо,  моля, свържете се с контактите по-долу:

Sibila_dancheva@abv.bg      Телефон: 0899 149 085

Мария Попадийна

Мария Попадийна е магистър по психология в програма “Психология на здравето” – СУ “Св. Кл. Охридски”. Защитава магистърска  теза на тема “ Психична адаптация, позитивен опит и качество на живот при жени с рак на гърдата”. Обучава се в „Институт по интегративна психотерапия и психосоматика“ и работи като психотерапевт под супервизия.

Член на Българската асоциация по психоонкология. Работи с онкоболни и техните близки, както и с пациенти с хронични заболявания в Център по клинична психология, психоонкология и психосоматика – УМБАЛ Аджибадем Сити Клиник болница Токуда и УМБАЛ Аджибадем Сити Клиник Младост.

Специализира в областта на психоонкологията и психосоматиката  на онкологичните заболявания, фамилна и системна психотерапия.

За да запазите час за консултация или психотерапевтична сесия, моля свържете се с посочените контакти: тел. 0888 264597; e-mail: popadiina73@gmail.

Петър Панталеев

Казвам се Петър Панталеев и винаги съм знаел, че призванието ми е да се занимавам с психология и психотерапия. За мен психотерапевтичният процес е общуване между две личности, в което се откриват нови възможности и истини. Това е дълъг път, по който всеки преценява дали да поеме, а психотерапевтът е този, който ще върви с Вас, независимо по какви пътища  избирате да преминете. 

Завършил съм специалността “Психология” и продължавам обучението си в специалностите “Клинична психология” и „Интегративна психотерапия и психосоматика” в Института по интегративна психотерапия и психосоматика. Сертифициран треньор съм по емоционална интелигентност от Българския институт за социална и емоционална интелигентност.

Работя като психолог в „Център по клинична психология, психоонкология и психосоматика“ към Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ „Токуда“. Имам и своя практика. Работя с пациенти с различен пациентски и личностен опит  – с онкологични и хематологични, психосоматични оплаквания, както и хора с житейски затруднения.  Имам опит в психологическата подкрепа на клиенти в състояние на висока тревожност, преживяващи също дистрес, депресия, безсъние, с паник атаки, с проблеми в тинейджърската възраст, с проблеми от семеен и системен характер, включително свързани с половата индентичност, екзистенциални кризи и проблеми в междуличностните отношения.

За да запишете час за психотерапевтична сесия онлайн или на живо в град София, моля свържете се с контактите по-долу:

e-mail: petar.pantaleev11@gmail.com,  тел.: 0885678975

Стефка Динева

Стефка Динева е психолог и психотерапевт под супервизия. Има опит в работата с тревожност и тревожни състояния, трудност при преодоляването на раздяла и загуба, загуба на мотивация, усещане за липса на смисъл, екзистенциални кризи, трудности в партньорските взаимоотношения.

Магистър по Позитивна психология – ПУ „Паисий Хилендарски“, Пловдив – диплома на тема „Архитектура на позитивния живот“. Хипнотерапевт, член на БАХ. Сертифициран треньор по емоционална интелигентност. Обучава се в „Институт по психосоматика и интегративна психотерапия“.

Повече информация и график за запазване на час онлайн или на живо, можете да откриете на sidineva.com

Антоанета Паликарска

Антоанета Паликарска е магистър по „Психология на здравето“ – СУ „Св. Климент Охридски“. Обучава се в „Институт по психосоматика и интегративна психотерапия“ и от 2021 г. работи като психотерапевт под супервизия.

Сертифициран треньор е по емоционална интелигентност към Българския институт по социална и емоционална интелигентност – BISEI. Сертифициран специалист към Международната организация за професионалисти в сферата на хранителните нарушения iaedp™. Продължава образованието си като докторант по здравна психология. 

Има опит и работи с хора с тревожни и депресивни състояния, стрес и бърнаут, психосоматични състояния, хранителни разстройства, екзистенциални кризи, трудности в личните взаимоотношения, преодоляване на раздяла, загуба и др.

За да запазите час за психотерапевтична сесия на живо в София или онлайн, моля, свържете се с контактите по-долу:

Имейл: hi@antoanetapalikarska.com; www.antoanetapalikarska.com

Телефон: 0878745263

Цветомира Христова

Казвам се Цветомира Христова. Психологията и психотерапията за мен са разбиране, осъзнаване, осмеляване, разширяване на кръгозора, промяна. Път към свързване със себе си и с другите!

Завършила съм магистърска степен по психология във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

В момента се обучавам в „Институт по психосоматика и интегративна психотерапия” и работя като психотерапевт под супервизия. Преминала съм сертификационни курсове за работа със зависимости, дихателни практики, управление на конфликти и медиация, работа с агресивни деца и семействата им, група за личен опит.

Имам опит в работата си с:

 • тийнейджъри и деца;
 • партньорски и семейни взаимоотношения;
 • зависимости и съзависимости;
 • трудности в обшуването;
 • преминаване през житейски кризи и др.

За да запишете час за психотерапевтична сесия онлайн или на живо (в Сливен), моля свържете се по имейл или телефон:re87@abv.bg; тел: 0878206606

Любомира Иванова

Любомира Иванова е магистър по психология от ВТУ „Св.св.Кирил и Методий“ гр.Велико Търново. В момента се обучава в „Институт по психосоматика и интегративна психотерапия“ и работи като психотерапевт под супервизия. Сертифициран треньор по емоционална интелигентност към Българският институт за социална и емоционална интелигентност (BISEI), ароматерапевт и член на Дружеството на психолозите в РБ. Има опит с дихателните практики в психотерапията,  както и в областта на превенция, психотерапия и лечение на хора, страдащи от зависимости. 

Работи като психолог в Дом за стари хора гр.Сливен, развива и лична практика. Има опит при работата с хора с тревожни и депресивни състояния, панически атаки, хранителни разстройства, зависимости, гранично разстройство, трудности в личните и партньорски взаимоотношения, преодоляване на екзистенциални кризи и др. 
За да запазите час за психотерапевтична сесия онлайн или на живо за гр.Сливен, моля свържете се с контактите по-долу: 
Тел.0897502478

Биляна Котева

Основател на платформа за родители, треньор по емоционална интелигентност и терапевт под супервизия към Института по интегративна психотерапия и психосоматика.

В основата на работата ми е идеята, че всеки има потенциал да бъде щастлив, удовлетворен, ценен и успешен. Виждам своята роля в това да подкрепям и да  осигурявам безопасното пространство, в което човек може да се покаже, да се погледне и да започне да гради. Работя основно с родители и двойки. По отношение на партньорските отношения и трудностите в съжителството или раздялата. Имам познания, свързани със спецификата на предизвикателствата в съчетаването на ролите, трудностите около децата и тяхното поведение, самостоятелност, възпитание и етапи на развитието. Познавам много добре всички нови, стари и алтернативни модели в отглеждането и възпитанието на децата, което ми позволява да използвам широк ресурс от умения, придобивани, развивани и поддържани в продължение на 15 години. Квалификацията ми е свързана с диагностика и консултиране на деца и юноши.

Намерих смисъла за себе си в това да подкрепям хората, да им помагам да се развиват и да се справят, тогава, когато им е трудно. Избрала съм за акцент родителството, тъй като то беше за мен онова прозрение и проглеждане, което ми даде много отговори и през трудностите израснах като човек. Децата са големи учители, но понякога нямаме ресурс да го видим и да вземем от тази мъдрост. Друг път не откриваме щастието в родителството и се загубваме в задължения, объркваме се в теории и се заблуждаваме от противоречива информация. Всъщност истината е проста, ясна и конкретна, по един съвършен начин, точно както и детето. Вярвам, че трябва да си помагаме и така бъдещето ще е в сигурни ръце.

 E-mail: bkoteva@gmail.com, FB Bilyana Koteva, тел.: 0888904030.

Ивета Рангелова

Доктор в областта на арт терапията и психология на изкуството, магистър в две специалности – организационна психология и арт терапия. Сертифицирана е като поведенчески консултант към „Marshall Goldsmith Stakeholder Centered Coaching“, САЩ и треньор по емоционална интелигентност към Български Институт за Социална и Емоционална Интелигентност.​ От 2022г. е в процес на обучение като специализант към „Институт по психосоматика и интегративна психотерапия“ и към момента е практикуващ психотерапевт под супервизия. 

Сфери на работа: неудовлетвореност и затруднения във взаимоотношенията – партньорски, социални, професионални; ниска самооценка; стрес и бърнаут; тревожност, депресивни състояния, травми; липса на мотивация, смисъл и удовлетвореност.

Работи в групово и индивидуално консултиране – онлайн и на място. За да запишете час за психотерапевтична сесия онлайн или на живо в град София, моля свържете се чрез посочените контакти: +359 899 134 447, info@officepancakes.com, София, площад Света Неделя 16

Росен Митков

Аз съм Росен Митков, обучавам се в „Институт по психосоматика и интегративна психотерапия“ и работя като психотерапевт под супервизия. Професионалният ми път започна с предприемачество, успешно развих свой бизнес, който не беше без своите предизвикателства и изпитания. Това ми даде много опит и разбиране за взаимоотношенията в работната среда. В личен план съм съпруг и баща. Винаги съм бил любопитен към света, както своя вътрешен, така и външния, намирам голямо удовлетворение да изследвам и търся истината и красотата в тях.

Интересът ми към психологията е още от ученическите години, а последните години е по-сериозен и това съвсем естествено доведе до моя завой в областта в професионално направление и развитие. За мен терапията в основата си е утвърждаване на стойността на човека, която му е присъща, зачитане на всички негови особености и най-вече възможността за разширяване на неговите възможности, които са неограничени. Специализирам своята работа в:

– Тревожност, фобия, паник атаки и депресия.
– Кризи в двойката. Родителски въпроси.
– Проблеми в семейството и трудности с взаимоотношенията. Раздяла и загуба.
– Управление на гнева.
– Стрес в работата или бизнеса.
– Психосоматика
Част от личните качества, които ми помагат са: прозрачност, конфиденциалност, себеконтрол и себерефлексия, гъвкавост, емпатия и отговорност.
За повече информация и записване на час (на живо в гр. София или онлайн), посетете rosenmitkov.com, както и чрез следните контакти:

тел.: 0888 33 82 09, E-mail: info@rosenmitkov.com

Николета Стоянова

Моята мисия като интегративен психотерапевт под супервизия е да помогна за заздравяването на психичния свят на човека, който желае да работи със себе си. Използвам набор от методики и знания от няколко парадигми.

Интересите ми са в областта на психотелесната терапия, психоанализа, фамилната и системната психотерапия и родовата терапия. Обръщам внимание на детската травма като причинно следствена връзка за формиране на личността в сегашно време и как това влияе на всички сфери в живота на човек. Също така, работя фокусирано с хора, които желаят да подобрят  партнъорските си взаимоотношения. Не на последно място изследвам първопричината на психосоматичните заболявания на човека, който живее в нездравословна наситена с дистрес среда.

Вярвам, че професионалистът е необходимо да има редица похвати, които да му служат, съобразно индивидуалността на всяко човешко същество, за това реших да се обучавам в школата по “Интегративна психотерапия и психосоматика”. Основното, което ме ръководи в професионалната ми практика е човечността, любовта и приемането на другия, като път за свързване с него. Вярвам, че не само знанията ми помагат на клиента да подреди пъзела на живота си, а и образът на терапевта, както и неговата подкрепа.

Здравият и изпълнен с щастие живот зависи от крачките, които правим към себеактуализирането.

По мое мнение е важно да интегрираме всички аспекти на личността си, дори и сенчестите ни, които не харесваме чак толкова, и старателно крием от света, защото човек може да се справи само с онова, което е овладял и знае, че съществува.

Ако има свързаност между “горният етаж” (главата), сърцето и телесността ни, ще можем да живеем по преживелищно, с още по-голям фокус в настоящето.Мислите за миналото и непрестанния фокус в него, предизвикват депресивни състояния, а прекалената концентр ация в бъдещето – тревожност.

Да изберем настоящето означава, че избираме здравето.Заедно можем да го постигнем!

За запазване на лична консултация можете да ми се свържете с мен на телефон: 0888 333 271 или да ми пишете на: stoqnovanikoleta@gmail.com

Петя Младенова

За мен психотерапията е магия, обмен на енергии между двама души и вълнуващо пътешествие към себепознание, което стимулира клиентите да бъдат автентични, истински и в хармония както с вътрешния си свят, така и с реалността, която ги заобикаля. Терапевтът има изключителната роля да ги придружи по пътя с подкрепа, разбиране и емпатия, осигурявайки им защитено пространство, в което да разгърнат потенциала си и да оползотворят вътрешните си ресурси.

По образование съм магистър по Психология на здравето към СУ “Св.Климент Охридски”, сертифициран треньор по емоционална интелигентност към БИСЕИ, а в момента се обучавам в „Институт по Психосоматика и Интегративна психотерапия“  и работя като психотерапевт под супервизия в София.

Имам опит с различни тематики като:

 • тревожност, страхове и фобии
 • ниска самооценка
 • житейски затруднения
 • партньорски взаимоотношения
 • гранично разстройство
 • управление на стреса, преумора, бърнаут
 • блокажи, паник атаки, психосоматични оплаквания
 • раздяла и загуба
 • асертивност, отстояване на лични граници и личностно развитие

За записване на час моля да се свържете с мен на еmail: positum_consult@abv.bg; тел. 0883479292 или през Superdoc.com: petya-mladenova

Петя Попова

Трета година студент съм в „Институт по психосоматика и интегративна психотерапия“ и от 2023г. работя като психотерапевт под супервизия.

Завършила съм бакалавърска степен по Психология и Магистърски степени по „Социална и Юридическа психология“и „Клинична и Консултативна Психология“ в СУ „Св. Климент Охридски“ .

Сертифицирана съм по методологията за оценка на личността Hogan Assesment System. Преминах през обучение за фасилитатори по методогията LegoSeriousPlay. Обучена съм като Системен семеен и Брачен консултант към Институт по Фамилна Терапия България.

Целият ми съзнателен живот е посветен на работа с хора в различен контекст: професионално развитие, разгръщане на потенциал, обучение, консултантска практика.Силно вярвам, че във всеки един от нас живее архетипа на Лечителя и за да му вдъхнем живот е нужно да се отправим навътре към себе си, да се познаем отвъд маските, да се докоснем до своята автентичност. Моята роля в това вълнуващо предизвикателство е да съм до теб – в срещата ти със сенките, с мислите, емоциите, преживяванията ти. Всичко останало ще намери мястото си като в алхимичен процес, случващ се в срещата на две същности.

Имам опит в психологическата подкрепа на клиенти с психосоматични състояние; преживяващи тревожност, дистрес, паник атаки;  проблеми от семеен и системен характер, екзистенциални кризи и проблеми в междуличностните отношения.

За повече информация и записване на час:тел.: 0889364348, E-mail: petia.popova04@gmail.com

Христина Ангелова

Обучава се в „Институт по психосоматика и интегративна психотерапия“ и от  2023г. работи като психотерапевт под супервизия. Завършила е медицина през 2001г. и има придобита  специалност по обща хирургия към Медицински университет -София. През 2020г. защитава докторска степен по фармакология към Института по невробиология на БАН.

Други специализации:

 • Сертификационен курс по арттерапия към Института по терапия и експресивни изкуства;
 • Сертификационно обучение: Техники за емоционална свобода към Българска асоциация за развитие на енергийната психология;
 • Сертификат: K-power техника за енергиен баланс.

Сфери на работа: психосоматика, себепознание, овладяване по време на кризисни периоди, страхове, самота, паник атаки, депресивни състояния, загуба, травми, трудности във взаимоотношенията, прегаряне (burnout), изграждане на усещане за благосъстояние

За да си запазите час за психотерапевтична сесия, онлайн или на живо, моля свържете се чрез следните контакти:  Е-mail: h.angelova77@gmail.com                         Тел: 08922260115

Цветелина Миланова

Член на Българската асоциация по психоонкология, Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, Асоциация на физиотерапевтите в България.   Сертифициран треньор по емоционална интелигентност от Българския институт за социална и емоционална интелигентност. Завършени специализации в областта на Биофийдбек и Неврофийдбек терапия и тренинги, релационна психомоторика, холотропно дишане, работа с лица преживели насилие, работа с лица с вродени и придобити физически и когнитивни нарушения.

Работи в “Блокс – здравни и социални грижи” – Специализирана болница за рехабилитация и продължително лечение, Хоспис за палиативни грижи, Дом за лица с деменция.  Работила като консултант  в „Център по клинична психология, психоонкология и психосоматика“ към Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ „Токуда“

Специализира в областта на психосоматиката, влиянието на стреса, проблеми в междуличностните отношения, житейски кризи и др.

За да запазите час за консултация или психотерапевтична сесия, моля свържете се с посочените контакти: тел. 0885121543; e-mail: tzvetelina.milanova@gmail.com

Теодора Петрова
Подкрепям мъже, жени и двойки в съзнателното изграждане на здрави взаимоотношения и живот, изпълнен със смисъл и удовлетворение. Предоставям ви безопасно пространство и инструменти да се свържете – първо със себе си и после с околните. Да бъдете внимателни, чувствителни и съзнателни за това, което се случва вътре във вас и след това да изграждате удовлетворяващи връзки с партньора, със значимите хора и с общността. Основни в моята работа са свързването със собствената вътрешна мъдрост и автентичност, разпознаването и трансформацията на неработещи модели от миналото, преработката на травматичните преживявания и взаимодействията ум-душа-тяло. 

От 2023г съм психотерапевт под супервизия към „Институт по психосоматика и интегративна психотерапия“. Допълнителните ми квалификации включват: системно консултиране на индивиди, двойки и семейстства (година 1), EMDR (под супервизия), асоцииран сътрудник към Международната асоциация по хранителни нарушения, хипноза и хипнотерапия. Образованието ми в областта на невронауките и биомедицината ми предоставя ценни перспективи, които обогатяват моя подход чрез синергия между физиологията и психологията.

Имам опит и в следните сфери: затруднения и конфликти в партньорството и семейството и други междуличностни взаимоотношения, раздяла или развод, загуба, започване на партньорски взаимоотношения, репродуктивни проблеми, проблеми при бременност и следродилна депресия, възстановяване след токсични отношения, депресия, тревожност, паник атаки, търсене на смисъл, справяне с житейски кризи, стрес, бърнаут, отлагане, непостоянство при постигане на конкретни житейски цели. 

За да запишете час за психотерапевтична сесия на живо (гр. София) или онлайн, моля свържете се с мен на тел. 098 821 97 99, email: teddipetrova@gmail.com

Станислава Тодорова

Обучава се в „Институт по психосоматика и интегративна психотерапия“ и от началото на 2021 г. работи като психотерапевт под супервизия. Завършила е бакалавърска степен по Социални дейности в СУ „Св. Климент Охридски“. Завършила е психодрама, ниво асистент към институт за психотерапия „Орфеус“. Студент във Военна Академия „Г.С. Раковски“ в магистърска програма „Психология в сигурността и отбраната”. Хипнотерапевт, член на БАХ. Сертифициран треньор по емоционална интелигентност. Аюрведа консултант с диплома от Европейски инститиут по ведически изследвания в Швейцария. 

Има опит с проблеми на тийнейджърската и юношеската възраст, тревожност и депресия. Опит в психодраматични групи с деца и възрастни.

За да си запазите час за психотерапевтична сесия, онлайн или на живо (в гр. Петрич на живо), моля свържете се с контактите по-долу:

Е-mail: sttodorovaa@gmail.com   Тел: 0877595750