fbpx
Изработка на сайт Изработка на уеб сайт Изработка на уебсайт Изработка на уеб сайт София Варна Пловдив SEO оптимизация сео оптимизация оптимизация за google оптимизация за търсачки

Системна терапия на двойката

Системна терапия на двойката и семейството

Фамилната терапия в системната парадигма започва като практически отговор на клинични потребности. Тя възниква в средата на миналия век като противодействие на доминиращия индивидуален подход в терапевтичното лечение на психични проблеми и разстройства, тъй като системният подход стъпва основно върху положението, че всеки индивид се развива и реализира в междуличностен контекст.

Целта на курса е обучаемите да получат теоретична и практическа подготовка, базирана на системната методология, да помагат на семейства, двойки, индивиди и групи. Първата част включва изучаването на теорията и методологията на семейната и двойкова динамика и терапия: история и развитие,  основните школи и понятия във фамилната терапия, функционалност на семейната динамика, жизнен цикъл на семейството, циркулярно интервю, кибернетика от първи и втори ред и как се отнася всичко това към ролята на терапевта. Практическата част включва разглеждане на казуси и практически и преживелищни упражнения. Участниците ще придобивят базисни познания и умения в системното мислене и фамилна терапия в терапевтичната практика.