fbpx
Изработка на сайт Изработка на уеб сайт Изработка на уебсайт Изработка на уеб сайт София Варна Пловдив SEO оптимизация сео оптимизация оптимизация за google оптимизация за търсачки

Психосоматика – съдържание

Психосоматика – съдържание

Курсът на обучение представя теоретичните подходи на основните психосоматични школи и възгледите на водещите автори, работили в областта на психосоматичната зависимост. Разглежданите теоретични постановки обхващат разбиранията от невробиологичните и имунологични разработки, стреса и поведенческите модели, през теориите за специфичността, до дълбинното психодинамично изследване на аналитичната психосоматика, с основен фокус върху Парижката психосоматична школа. Изучават се спецификите на терапевтичния процес при работата с пациенти с психосоматични разстройства, хипохондрични оплаквания, леки и преходни соматизации, както и такива с тежки, хронични и животозастрашаващи заболявания. Разглеждат се особеностите на терапевтичната връзка с пациенти със соматична болест, психотерапевтичната работа в процеса на лечение, както и ролята на медицинския екип и семейството.

Цели:

Целта на този курс е да даде напреднали познания и умения в областта на психосоматичната психотерапия; такива като телесна терапия/терапия на движението и да обучи в психотерапевтичен подход към психосоматиката. След завършване на курса обучаващите ще имат възможност да извършват терапия базирана на холистични принципи и подходи. Обучаващия ще има възможност да:

 • разбира и прилага биопсихосоциален подход по различни здравословни проблеми свързани с психосоматични оплаквания
 • ще придобие познания в комуникацията и техники на интервюиране на клиента
 • ще може да избира психотерапевтичен подход, който е най- подходящ за съответния случай
 • ще може да прилага познанията си в психотерапевтичната рамка
 • ще може да прилага холистичен подход в процеса на тестване и сваляне на психосоматична анамнеза
 • ще може да планира независимо и провежда адекватна психотерапия на клиенти с психосоматични оплаквания и психични проблеми
 • ще  е способен да промотира поведенческа промяна- ще има дълбочинно разбиране на психотерапевтичната част в процеса на лечение и ще има възможност да рефлектира своя собствен потенциал и ограничения в процеса на лечение.
 • ще е придобил научно и критично отношение, както и способност за себерефлексия, което води до  необходимостта от непрекъснато обучение в тази област.

Съдържание

Курса съдържа психологическини, физиологични и поведенчески модели на поведение за здраве и болест, включително психосоматични теории: теория на стреса, неврофизиология и важност на автономната регулация.

–  афектна теория, теория на привързването и ментализацията.

– централни концепсии, такива като тяло, съществуване, смисъл, рефлексия и други, чрез които да се разбере единството на психика-тяло.

– психотерапевтични отношения и подходи

– методи на изследване, с ударение върху психотелесна психотерапия, история на тялото, представа за тялото и афективно интервю.

– методи на лечение с ударение върху опити за осъзнаване на тялото и основна терапия за осъзнаване тялото.

 • техники за осъзнаване (mindfulness), физическа активност и терапевтично докосване
 • техники и метод за релаксация

Методи на обучение

Теоретични и практични. Теоретичните включва лекции, семинари, практически упражнения и проучвания. Дискусия на случаи и обсъждане на подходи за лечение.

Съдържание

 1.  Теоретична основа

1.1. Теория на системите

1.2. Основни концепции на психосоматичната медицина

1.3. Биосемиотика и плацебо

1.4. Феномелогия и качествени изследвания

1.5. Духовна и трансперсонална психология

 1. Основни психотерапевтични и психосоматични умения

2.1. Отношенията психотерапевт/ клиент- комуникация

2.2.Системно интервю

2.3. Биопсихосоциална обосновка

2.4.Случай/ Дискусии

 1. Терапевтични подходи

3.1. Връзката психика- тяло (релаксация, автогенен тренинг, музико терапия, хипно терапия, терапевтични метафори, емоционална техника за освобождаване)

3.2. Контекстуални методи (терапия фокусирана върху решения, регулация на афекта,  разказвателна терапия, терапии на осъзнаването, биоенергетична икономия).

3.3. Фамилна терапия

 1. Системен подход към общи психосоматични заболявания

4.1. Депресия

4.2. Разтройства на тревожността

4.3. Соматични разтройства

4.4. Хранителни разтройства

 1. Психосоматични клинични

5.1. Психоонкология

5.2. Психокардиология

5.3. Психогастроентерология

5.4. Психодерматология

5.6. Психоневрология

Към Програма на обучение

Програма психосоматика