fbpx
Изработка на сайт Изработка на уеб сайт Изработка на уебсайт Изработка на уеб сайт София Варна Пловдив SEO оптимизация сео оптимизация оптимизация за google оптимизация за търсачки

Психосоматика- Модул 2

Психосоматика от гледна точка на психотерапията. Направления.

Психосоматиката от гледна точка на медицината.

Соматопсихични разстройства

Мултисистемни нарушения

Медицинска несигурност

DSM V- 5 специфичн диагнози

(1) Разстройство на соматичния симптом Somatic symptom disorder (SSD)
(2) Тревожно разстройство за болест  (бивша хипохондрия)

(3) Конверсионно разстройство

(4) Фиктивни разстройства, Фиктивни разстройства, наложени на друг /Синдром на Мюнхаузен/

(5) други специфични и неспецифични соматични симптоматични разстройства

Други разстройства, които не са включени в DSM V

Функционални разстройства

Функционални соматични синдроми според  специалности

Психогенни разстройства
Психогенни припадъци

Психогенна болка

Налудна паразитоза

Психосоматози.

Медицински необясними симптоми (МНС).

Патогенезата на психосоматичните разстройства – фактори

Какво е болест? Генотип и фенотип.

Въпроси, които стоят пред психосоматиката.

Подходи за изследване, описание и лечение на психосоматичните заболявания.

Модели на психосоматичния генезис

Алекситимичен модел (Sifneos P.E., 1996; 1973, Marti) ;Toronto Alexithymia Scale : TAS 20

Как да разберем кога се е появило значението на «смисъла»?

Kои са условията за запазване на здравето?

Как човека приема болестта?

Как и в какви аспекти помага психотерапията при психосоматични заболявания? Клинични приложения. 

Автор на модула: Светла Банкова