fbpx
Изработка на сайт Изработка на уеб сайт Изработка на уебсайт Изработка на уеб сайт София Варна Пловдив SEO оптимизация сео оптимизация оптимизация за google оптимизация за търсачки

Неорайхианска психотерапия

Неорайхианска психотерапия 

Неорайхианската психология и психотерапия, като част от модерните западни  психологични подходи, е доказала се прагматична концепция за психиката, обединяваща в неделимо единство разбирането за душа, биоенергия, тяло и поведение. Ние участваме в живота, в социалните комуникации и професионалните взаимоотношение не само с мислене, интелект и образование, участваме с чувства и емоции, с тяло и дишане.  Те са основата и арматурата на нашата личност. И стремежът ни към успеха следва да бъде съобразен с всяко от тези нива, които са част от цялостната ни структура. Точно в областта на чувствата и емоционалните ни връзки са големите ни провали.

Биоенергетиката е телесно ориентиран метод, подпомагащ психоаналитичната работа,  оформил се през последните 50 години на базата на схващанията на Вилхелм Райх. След Райх заслуги за развитието на неорайхианството и биоенергетиката като психотерапевтичен подход имат Александър Лоуен, Стенли Келеман, Джон Пиеракос  в САЩ, както и Валдо Бернаскони и Дейвид Боадела в Европа. 

Основната теза на неорайхианската концепция за психичното е, че не може да се намери нито едно пълноценно разрешение на определен житейски проблем с психични корени, без той да бъде разгледан и пречупен през реалността на тялото, а с това и през чувствата и емоциите. Т.е. неорайхианската психология и анализ са комплексни: на тялото (като морфология и движения), на дишането (като форма на комуникация между психика, вътрешна и външна реалност), на биоенергетичните мускулни блокажи (като структурирани психологични защити), на поведенческите модели (като структурирани социални отношения). Т.е. на дълбинните психични нагласи на личността и характера. Тази холистичност на подхода определя неговата  дълбочина и ефективност.

ПРОГРАМА НА ЧЕТИРИТЕ МОДУЛА

Първи модул

 1. Основни понятия в неорайхианската психология и психотерапия: психика, биоенергия, емоции, тяло и мускулна броня – взаимовръзки в неорайхианската теория. Телесната структура на Аз-а (егото)  според неорайхианския психологичен модел на Валдо Бернаскони и начини на справяне на Аз-а с реалността и негативните емоции. Концепция и функция на „заземяването” (граундинга). Практическа работа в група.
 2. Работата на Вилхелм Райх. Определение за характера, характеровите биоенергетични блокажи и мускулната броня на В. Райх като тип защитна схеми. Характеровите травми. Ролята на дишането при формиране на характера.
 3. Основни човешки потребности и основни поведенчески модели (движения) в отношенията ни с реалността.  Връзка на незадоволените потребности и липсващие движения с характеровите деформации. Практическа работа в група.
 4. Еволютивна психология: фази в развитието на Аз-а. Нарцистична фаза. Движението „планиране” и шизоидния характер. 
 5. Ролята на дишането в пробива към несъзнаваното. Практическа работа в група.

 Втори  модул

 1. Еволютивна психология: фази в развитието на Аз-а. Сензорна фаза. Движението „подчинение” и оралния характер.
 2. Какво означава „ кръг на опита” според Валдо Бернаскони? Различните фази на опита и блокиране в протичането на енергията, свързана с потребностите ни. Блокиране на характера по време на опита.    Практическа работа в група.
 3. Дихателните техники като аналитичен метод. Разработените модели на дишане при Вилхелм Райх, Александър Лоуеен и Валдо Бернаскони. Различните видове биоенергетично дишане, с оглед на различния тип блокажи и проблеми. Практическа работа в група.
 4. Еволютивна психология: фаза на Аз-а (егото). Агресията като движение и садомазохистичния характер. Норма и нормалност: взаимовръзки с психичните структури. Двусмислена и недвусмислена реалност. Практическа работа в група.

Трети  модул

 1. Телесна структура (морфология), дишане и характер: взаимовръзки. Енергия,  дишане и движение по посока КЪМ света и ОТ света в икономиката на Аз-а. Биоенергетиката на Александър Лоуен. Практическа работа в група.
 2. Еволютивна психология: фаза на съперничеството. Движението „съблазняване” и раждането на психопатния характер. Практическа работа в група.
 3. Поведенчески модели, емоционалните травми и обществените норми. Рефлектиране на липсващите поведенческите модели в морфологията на тялото и в дишането. Практическа работа в група.
 4. Еволютивна психология: генитална фаза. Движението „проверка на реалността”. Опозицията „доверие и недоверие”. Формирането на ригидния харктер и недоверието. Практическа работа в група.

Четвърти  модул

 1. Понятия и разбирания за личността. Личността според Валдо Бернаскони. Личност, маска, роли. Типовете  личности. Видовете роли, които избираме и играем в социалния живот. Ролята като форма на комуникация. Вторични биоенергетични блокажи при личността.  
 2. Личността и маската на мечтателя. (Парейдолична личност). Какво точно умеем и какво точно не умеем в отношенията си с близкото ни обкръжение.
 3. Личността и ролята на интелектуалеца (Церебротонична личност). Бягството от земното и лошия граундинг. Практическа работа в група.
 4. Агресивната личност. Още веднъж за агресията, садизма и мазохизма като форма на комуникация. Необходимостта от граундинг и заземяване на агресията.  Практическа работа в група.
 5. Ролята на съблазнителя и съблазнителната личност.
 6. Психопатология и неорайхианска психотерапевтична работа. Депресията, натрапливостите (обсесивно-компулсивни разстройства) и паническите атаки като начин на функциониране на биоенергията. Практическа работа в група.

Автор на програмата: Петър Кралев, психотерапевт и преподавател

Основоположник на неорайхианска психотерапия: Проф. Валдо Бернаскони