fbpx
Изработка на сайт Изработка на уеб сайт Изработка на уебсайт Изработка на уеб сайт София Варна Пловдив SEO оптимизация сео оптимизация оптимизация за google оптимизация за търсачки

Невропсихология и неврофизология

МОДУЛ: НЕВРОПСИХОЛОГИЯ И НЕВРОФИЗИОЛОГИЯ

АНОТАЦИЯ: Курсът цели въвеждане в съвременните разбирания за невробиологичните и неврофизиологичните основи на психичната дейност и за биологичните процеси, които влияят върху човешкото поведение.

Представят се общите принципи на организация на нервната система с акцент върху функционалната специализация на церебралните хемисфери. След запознаване с основните аспекти на ендокринната регулация и невроендокринните взаимоотношения в човешкия организъм се разглеждат неврофизиологичните основи на терморегулацията, жаждата и хранителното поведение, на  стреса и на агресивното поведение.

СЪДЪРЖАНИЕ:

  1. Неврофизиологични основи на поведението. Видове поведение.
  2. Общи принципи на организация на нервната система.Устройство и функции на основните й дялове (централна, периферна и вегетативна нервна система).
  3. Функционална невроанатомия и функционалната специализация на церебралните хемисфери.
  4. Обща физиология на нервната система (физиология на неврона, физиология на синапса). Видове медиатори и ролята им в регулацията на поведението.
  5. Ендокринна регулация в организма. Невроендокринни взаимоотношения.
  6. Неврофизиологични основи на терморегулацията, жаждата и глада/хранителното поведение.
  7. Неврофизиологични основи на стреса и агресивното поведение.

Съставил: Проф. Иванка Асенова