fbpx
Изработка на сайт Изработка на уеб сайт Изработка на уебсайт Изработка на уеб сайт София Варна Пловдив SEO оптимизация сео оптимизация оптимизация за google оптимизация за търсачки

Системна терапия на двойката и семейството

Системна терапия на двойката и семейството

Фамилната терапия в системната парадигма започва като практически отговор на клинични потребности. Тя възниква в средата на миналия век като противодействие на доминиращия индивидуален подход в терапевтичното лечение на психични проблеми и разстройства, тъй като системният подход стъпва основно върху положението, че всеки индивид се развива и реализира в междуличностен контекст.

Целта на курса е обучаемите да получат теоретична и практическа подготовка, базирана на системната методология, да помагат на семейства, двойки, индивиди и групи. Първата част включва изучаването на теорията и методологията на семейната и двойкова динамика и терапия: история и развитие, основните школи и понятия във фамилната терапия, функционалност на семейната динамика, жизнен цикъл на семейството, циркулярно интервю, кибернетика от първи и втори ред и как се отнася всичко това към ролята на терапевта. Практическата част включва разглеждане на казуси и практически и преживелищни упражнения. Участниците ще придобивят базисни познания и умения в системното мислене и фамилна терапия в терапевтичната практика.

Програма по модули

Предмет: Системна фамилна терапия

Всеки модул е по 20 учебни часа.

 Модул 1: Въведение в системното мислене

Теми:

Основни принципи на системния подход

Характеристики на системите: Роли, йерархия, субсистеми, граници, контекст

Жизнен цикъл на семейството

Системна диагностика на семейство, индивид, група – генограма, фамилиограма , социометрия.

Признаци на семейното здраве. Оптимални и дисфункционални семейства.

Модул 2: Основни школи във фамилната терапия

Теми:

Представяне на основните школи във фамилната терапия

Комуникационна теория – Пол Вацлавик

Структурна фамилна терапия – Салвадор Минучин

Стратегическа фамилна терапия – Милтън Ериксън, Джей Хейли, Кло Маданес

Миланска школа – Мара Селвини-Палацоли, Джулиана Прата, Чекин, Босколо

Трансгенерационен модел – Мъри Боуен

Модул 3: Практически приложения на системния подход във фамилната терапия

Теми:

Насочване. Първично интервю. Интерактивни методи за работа със семейства – ролеви игри, системна арт терапия

Приложение на системния подход в социалната сфера. Разглеждане на казус.

Приложение на системния подход при работа с деца. Разглеждане на казус.

Автор на програмата: Елена Кръстева, магистър системна психотерапия