fbpx
Изработка на сайт Изработка на уеб сайт Изработка на уебсайт Изработка на уеб сайт София Варна Пловдив SEO оптимизация сео оптимизация оптимизация за google оптимизация за търсачки

Когнитивно-поведенческа терапия

Въведение в когнитивно-поведенческата терапия

Настоящият курс има за цел да запознае студентите с основните аспекти на когнитивно-поведенческата терапия и приложението и при работа с различни психични разстройства и емоционални проблеми. Чрез теоретични лекционни модули, ролеви игри и обсъждане на аудио/видео записи на случаи ще бъдат представени основните компоненти на когнитивния модел; структурата на терапевтичната сесия; когнитивната формулировка и ключовите терапевтични техники.

 • История на възникване и развитите на поведенческите, когнитивните и когнитивно-поведенческите подходи
 • Базов когнитивен модел – ключови компоненти
 • Идентифициране на автоматични мисли и разграничаване на когнициите от емоциите
 • Когнитивни изкривявания
 • Идентифициране на базови вярвания
 • Идентифициране на дисфукционални допускания/междинни убеждения/стратегии за справяне
 • Когнитивна формулировка
 • Диаграми за когнитивна формулировка/ концептуализация
 • Изграждане на терапевтичен план
 • Структура на терапевтичните сесии
 • Терапевтичната връзка
 • Основни техники в когнитивно-поведенческата терапия: Сократов диалог; Запис на мислите; Когнитивно реструктуриране; „Падаща стрела“; Семантичен анализ; работа с представи;
 • Поведенчески експерименти и допълнителни техники за тестване на когнициите
 • Терапевтично домашно/ План за действие
 • Превенция на рецидив
 • Приложение на когнитивно-поведенческата терапия при различни психични и соматични разстройства