fbpx
Изработка на сайт Изработка на уеб сайт Изработка на уебсайт Изработка на уеб сайт София Варна Пловдив SEO оптимизация сео оптимизация оптимизация за google оптимизация за търсачки

Интегративна психотерапия. Модул II.

Модул 2

 • Жан Пиаже (1896 – 1980) – детско развитие
  • Етапи: сензомоторен интелект, предоперационен интелект, стадий на конкретните операции, стадий на формалните операции
  • Приложение
  • Приложение в клиничната практика
 • Бъръс Фредерик Скинър (1904 – 1990) – поведенческа теория
 • Operant conditioning, reinforcement, punishment
 • Учене, отучване, оптимизиране на процеса
 • Изследвания с животни
 • Приложения при хората
 • Приложение в клиничната практика
 • Ерик Ериксон (1902 – 1994) – теория на човешкото развитие
  • Етапи: Младенчество, яслена възраст, детство, училищна възраст, юношество, ранна зрялост, зрялост, старост
  • Развитие на език, мислене, интелигентност
 • Приложение в клиничната практика

Автор: Д-р Деница Банчевска