fbpx
Изработка на сайт Изработка на уеб сайт Изработка на уебсайт Изработка на уеб сайт София Варна Пловдив SEO оптимизация сео оптимизация оптимизация за google оптимизация за търсачки

Декларация за равнопоставеност

 

 1. Всички човешки същества се раждат свободни и равни по достойнство и права. Те са надарени с разум и съвест и взаимодействат един с друг в дух на братство.
 2. Всеки има право на всички права и свободи, изложени в тази Декларация, без каквато и да е разлика в раса, цвят на кожата, пол, език, религия, политически или други възгледи, национален или социален произход, имуществено състояние, рождение или друго положение .
 3. Не се прави разлика въз основа на политическия, юрисдикционния или международния статут на страната или територията, към която дадено лице принадлежи, независимо дали е независима, под суверинитет, диктатура или под някакво друго ограничение на суверенитета.
 4. Интегративните психотерапевти, обучени или наети като преподаватели в ИПИП, се грижат за достойнството, хуманността и свързаността на всички хора по време на тяхната работа.
 5. Те разпознават и разглеждат презумпции, свързани с пол, възраст, раса, етнически произход, сексуална ориентация, болест, способности, полова идентичност, вяра, националност или всякакви други фактори, така че да не се намесват в задълженията им;
 6. Те се отнасят с най-голямо уважение към всеки индивид и зачитат неговата автономия, достойнство и самоопределение; зачитат поверителността на информацията, която им се разкрива, в съответствие със съответните закони и етичния кодекс;
 7. Интегративните психотерапевти работят за благополучието на индивидите, семействата и общностите. Те са обучени и квалифицирани да предоставят цялостна оценка, диагностика и лечение на психични разстройства, както и бариерите в качеството на живот на клиентите си. Членовете на професията също интегрират психичното здраве със социално, културно, професионално, образователно и физическо здраве.
 8. Първото съображение на интегративните психотерапевти е да подобрят умственото, емоционалното и релационното благосъстояние на тези, които са под тяхна грижа, техните семейства и общността като цяло;
 9. Те споделят професионалните си знания и ще работят в партньорство с други специалисти в областта на психичното здраве;
 10. Те са наясно с професионалните си умения, така че дори и под заплаха да не нарушават правата на човека или гражданските свободи на индивидите;
 11. Те приемат за свое доживотно задължение да подобряват професионалните си способности, за да предоставят най-висок стандарт на обслужване; и да работят за подобряването живота на другите, за равенството, приобщаване и защита на достойнството и правата на всеки човек, както и за подобряване на здравето и благосъстоянието на хората.