fbpx
Изработка на сайт Изработка на уеб сайт Изработка на уебсайт Изработка на уеб сайт София Варна Пловдив SEO оптимизация сео оптимизация оптимизация за google оптимизация за търсачки

Групова психотерапия

Групова психотерапия

ОПИСАНИЕ НА КУРСА:

         Курсът се състои от 20 академични часа, които представят различни форми на учебната натовареност:

  • теоретични ракурси на проблема – 15 часа;
  • практически упражнения – 5 часа, които изискват активност от страна на студентите и предполагат личностно включване в: групова дискусия.

ЦЕЛ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:

         Съдържанието на учебната дисциплина е съобразена изискванията на обучението в Институт по психосоматика и интегративна  терапия и включва:

-Кратък преглед на историята на груповата терапия, като най-бързо развиващ се отрасъл в съвременната практическа психология.

– Преглед на видовете групи.

– Ефектите от ГТ

– Основните стъпки  при формирането на група.

– Динамика на групата

– Основни функции и роля на груповия психотерапевт.

– Съдържание и проблеми на жизнените цикли в групата

– Основната цел на курса е да запознае студентите с най-разпространените и използвани психотерапевтични техники при воденето на терапевтичната група, като и начални умения за работа в група.

ФОРМИРАНЕ НА ОЦЕНКАТА: Изпитът е върху практическите умения на студентите за водене на група

Автор на модула: Тинка Митева