fbpx
Изработка на сайт Изработка на уеб сайт Изработка на уебсайт Изработка на уеб сайт София Варна Пловдив SEO оптимизация сео оптимизация оптимизация за google оптимизация за търсачки

Гещалт терапия

Гещалттерапия

Понятието „гещалт“ идва от немски език и означава възприятие. Гещалтът представлява цялост и форма, той е съставен от фигурата и фона, от човека и неговата среда слети в едно. Човек постоянно носи своя гещалт, който след като удовлетвори, се насочва към следващия такъв.

Основният принцип в този тип терапия се съдържа в максимата „Цялото е повече от неговите съставни части“. Казано с други думи, това е холизмът или изкуството да приемем човека насреща като цялостно същество, защото всяко едно разделяне на съставните му части изкривява реалността и противоречи на естествения процес на развитие. Както пише Ян Смит в своя труд „Холизъм и еволюция“: „холистичният организъм съдържа своето минало и голяма част от бъдещето си в своето настояще“. Оттук стигаме до екзистенциалния характер на гещалттерапията, в центъра на която е животът на индивида тук и в настоящето, както и върху отговорностите му при вземането на ежедневните решения, които са негови неминуеми спътници.

Също така можем да определим гещалттерапията и като феноменологична дотолкова, доколкото тя се занимава с личностните възприятия на човека и субективната му реалност. Гещалттерапията обръща внимание и на преживелищния опит на клиента като се фокусира върху начините, по които той мисли, чувства и реагира в процеса на изграждане на своите взаимоотношения с околните. Разбира се, по време на терапията, клиентът „репетира“ и подобрява своите умения в общуването с терапевта и поради това тя съдържа и своя фундаментален диалогичен характер.

В ядрото на гещалттерапията са контактът, целостта, съставляваща Аз-ът и другите, без които той няма как да живее нормално. Друг важен момент е насочеността на метода основно към настоящия най-важен за клиента гещалт, чиято жажда се стреми да „утоли“ сега, а не върху причините, които се крият в отдавна заровени в миналото травмиращи събития. Освен това, гещалттерапията помага на клиента да изрази истинския си Аз, своите мисли и чувства, без да изпитва мъчителна вина или нужда да се оправдава. В резултат, гещалттерапията цели постигането на по-голяма устойчивост на личността и доверие в себе си и собствените й сили, а не във външните фактори или хора, както и самоусъвършенстване и себеизрастване.

Гещалт молитвата на Фриц Пърлс:

Аз си гледам моята работа, а ти твоята.

Аз дойдох на този свят не за да живея според твоите очаквания,

а ти – не за да живееш според моите.

Аз съм си аз, а ти си ти.

Ако случайно се намерим, това е прекрасно, ако ли не – какво да се прави.