fbpx

Системна терапия на двойката и семейството

Системна терапия на двойката и семейството

Фамилната терапия в системната парадигма започва като практически отговор на клинични потребности. Тя възниква в средата на миналия век като противодействие на доминиращия индивидуален подход в терапевтичното лечение на психични проблеми и разстройства, тъй като системният подход стъпва основно върху положението, че всеки индивид се развива и реализира в междуличностен контекст.

Целта на курса е обучаемите да получат теоретична и практическа подготовка, базирана на системната методология, да помагат на семейства, двойки, индивиди и групи. Първата част включва изучаването на теорията и методологията на семейната и двойкова динамика и терапия: история и развитие, основните школи и понятия във фамилната терапия, функционалност на семейната динамика, жизнен цикъл на семейството, циркулярно интервю, кибернетика от първи и втори ред и как се отнася всичко това към ролята на терапевта. Практическата част включва разглеждане на казуси и практически и преживелищни упражнения. Участниците ще придобивят базисни познания и умения в системното мислене и фамилна терапия в терапевтичната практика.

Програма по модули

Предмет: Системна фамилна терапия

Всеки модул е по 20 учебни часа.

 Модул 1: Въведение в системното мислене

Теми:

Основни принципи на системния подход

Характеристики на системите: Роли, йерархия, субсистеми, граници, контекст

Жизнен цикъл на семейството

Системна диагностика на семейство, индивид, група – генограма, фамилиограма , социометрия.

Признаци на семейното здраве. Оптимални и дисфункционални семейства.

Модул 2: Основни школи във фамилната терапия

Теми:

Представяне на основните школи във фамилната терапия

Комуникационна теория – Пол Вацлавик

Структурна фамилна терапия – Салвадор Минучин

Стратегическа фамилна терапия – Милтън Ериксън, Джей Хейли, Кло Маданес

Миланска школа – Мара Селвини-Палацоли, Джулиана Прата, Чекин, Босколо

Трансгенерационен модел – Мъри Боуен

Модул 3: Практически приложения на системния подход във фамилната терапия

Теми:

Насочване. Първично интервю. Интерактивни методи за работа със семейства – ролеви игри, системна арт терапия

Приложение на системния подход в социалната сфера. Разглеждане на казус.

Приложение на системния подход при работа с деца. Разглеждане на казус.

Автор на програмата: Елена Кръстева, магистър системна психотерапия