fbpx

Системна терапия на двойката

Системна терапия на двойката и семейството

Фамилната терапия в системната парадигма започва като практически отговор на клинични потребности. Тя възниква в средата на миналия век като противодействие на доминиращия индивидуален подход в терапевтичното лечение на психични проблеми и разстройства, тъй като системният подход стъпва основно върху положението, че всеки индивид се развива и реализира в междуличностен контекст.

Целта на курса е обучаемите да получат теоретична и практическа подготовка, базирана на системната методология, да помагат на семейства, двойки, индивиди и групи. Първата част включва изучаването на теорията и методологията на семейната и двойкова динамика и терапия: история и развитие,  основните школи и понятия във фамилната терапия, функционалност на семейната динамика, жизнен цикъл на семейството, циркулярно интервю, кибернетика от първи и втори ред и как се отнася всичко това към ролята на терапевта. Практическата част включва разглеждане на казуси и практически и преживелищни упражнения. Участниците ще придобивят базисни познания и умения в системното мислене и фамилна терапия в терапевтичната практика.