fbpx

Психосексология

ПСИХОСЕКСОЛОГИЯ

Описание на модула 

Модулът по психосексология покрива онези физиологични, биологични и психологически аспекти, които регулират, ръководят и влияят на човешкото сексуално поведение, без обаче да пренебрегват антропологичния, исторически и социален фон, и отчитайки винаги факта, че сексът и интимността представят финалния момент в развитието на една връзка (дуалистична хармонична връзка).

В този смисъл, подходът към сексуалността става еднакъв с подхода на Аз-а към другия, със всичките отенъци, които принадлежат или преминават през кръга на нормалното. Психосексoлогията е социална и антропологична материя на изследване, с цел определяне на нови граници и отчитайки, че сексуалността е един аспект от живота на всяко живо същество, чиято изява все още се порицава, а често и репресира, резултатът от което са психологически смущения и точно определени неврози.

Съдържание на курса

  1. Антрoпологична и историческа гледна точка.
  2. Анализ на влиянието на обществото върху човешката сексуалност в миналото и в настоящето.
  3. Как се ражда и формира идентичността и сексуалната роля?
  4. Пубертет и съзряване: „хормонална буря”, конфликти, проблеми, смущения, фази на съзряване, свързани с тези жизнени етапи.
  5. Влюбването и търсене на дефиниция за „любовта”.
  6. Елементи от сексуалната физиология и изучаване на мъжкия и женския възпроизводителни апарати.
  7. Мъжки и женски сексуални дисфункции, провокирани от органични патологии.
  8. Мъжки и женски сексуални разстройства: описание, нозография, диференциална диагноза, психодинамика.
  9. Любовта онлайн и въпросите, свързани с тази материя