fbpx
Изработка на сайт Изработка на уеб сайт Изработка на уебсайт Изработка на уеб сайт София Варна Пловдив SEO оптимизация сео оптимизация оптимизация за google оптимизация за търсачки

Програма

Изучавани предмети (предварителна програма):

 1. Въведение в интегративната психотерапия и психосоматика. 20 часа
 2. Интегративна психотерапия- Модул II. 
 3. Интегративна психотерапия. Модул III. Развитийните процеси и стадии в живота на зрелия човек, както и свързаните с тях патологии.
 4. Интегративна психотерапия. Mодул IV. Изследвания в интегративната психотерапия. Етика в психотерапията. Психотерапията като бизнес. 20 часа.
 5. Основни понятия в неорайхианската психотелесна психотерапия- Модул I. Александър Лоуен, В. Райх, В. Бернаскони. Теория на 5-те потребности. Еволютивна психология (неорайхиански модел). 20 часа.
 6. Неорайхианска психотелесна терапия. II-ри  модул:  5-те характера. Теория на 5-те движения. Характерология и движения. Мускулни блокажи. 20 часа
 7. Неорайхианска психотелесна терапия. Модул III. Структура на Аза. Теория на личността, неорайхиански модел. 20 часа
 8. Неорайхианска психотелeсна психотерапия. Модул IV. Личност и характер. BBCT. 
 9. Въведение в психоаналитичния подход. Психодинамични теории. З. Фройд, Лакан, Мелани Клайн. Основни понятия в психотерапията. Защитни механизми.  20 часа.
 10. Въведение в психосоматиката. I-ви модул. 20 часа
 11. Психосоматика: II-ри модул. 20 часа
 12. Психосоматика: III-ти модул.  20 часа
 13. Психосоматика. IV-ти модул.  Видове терапии при психосоматични заболявания. Джон Сарно. Моше Фелденкрайс, Хакоми терапия – Рон Курц, Процесна работа – Арнолд Миндел, Фокусиране – Юджийн Гендлин. 20 часа.
 14. Фамилна и системна психотерапия. 1-ви модул. 20 часа.
 15. Фамилна и системна психотерапия. 2-ри модул.  20 часа.
 16. Фамилна и системна психотерапия. 3-ти модул.  20 часа.
 17. Kогнитивно- поведенческа психотерапия. 20 часа
 18. Когнитивно-поведенческа психотерапия. 20 часа. 
 19. Невропсихология и неврофизиология. 20 часа
 20. Екзистенциална психотерапия.  20 часа
 21. Обща Психиатрия и психофармакология. 20 часа
 22. Психопатология. МКБ 10/ DSM V. 20 часа
 23. Психодиагностика: проективни и личностови тестове. Тестовете в психотерапията. 20 часа
 24. Сексология и интегративна психотерапия. 20 часа
 25. Групова психотерапия. Основни принципи. Психотерапевтични комуникации, интервю. Сваляне на анамнеза.  20 часа
 26. Трансперсонална психология. 20 часа
 27. Емоционална Интелигентност и компетентност. Регулация на емоциите. I- ви модул. 20 часа. 
 28. Емоционална Интелигентност II- ри модул.  20 часа

29. Избирателни предмети: 

Dance Movement Therapy (DMT). Терапия с Движение и Танц. 20 часа

Симулация на психотерапевтични процес. 130-160 часа за целия период на обучение.