fbpx

Програма

Изучавани предмети (предварителна програма):

 1. Що е интегративна психотерапия? Въведение в интегративната психотерапия. 20 часа
 2. Интегративна психотерапия- Модул II. Динамичното взаимодействие между език и мисъл в развитието на личността и нейните патологии. „Държаща среда“ (Уиникът)
 3. Интегративна психотерапия. Модул III. Развитийните процеси и стадии в живота на зрелия човек, както и свързаните с тях патологии.
 4. Интегративна психотерапия. Mодул IV. Mоделът на Андре Маркиз, базиран на четирите квадранта на Уилбър (Marquis, 2018); и моделът на Мустакова (Mustakova et al, 2014)
 5. Неорайхианска психотерапия. I-ви модул: Основни понятия в неорайхианската психология и психотерапия. 5-те потребности. Еволютивна психология (неорайхиански модел). 20 часа.
 6. Неорайхианска психотерапия. II-ри  модул:  Теория на 5-те характера. Характерология и движения. Мускулни блокажи. 20 часа
 7. Неорайхианска психотерапия. III- ти. Структура на Аза. Теория на личността, неорайхиански модел. 20 часа
 8. Биоенергетика и биоенергетично дишане. Райх, Лоуен, Валдо Бернаскони. Мускулни блокажи. Биоенергитичен масаж.- 20 часа
 9. Психоанализа и психодинамични теории: Фройд, Юнг. Основни понятия в психотерапията. Психосоматика. Въведение в психосоматиката. I-ви модул. 20 часа
 10. Психосоматика: II-ри модул. 20 часа
 11. Психосоматика: III-ти модул. 20 часа
 12. Психосоматика. IV-ти модул. Медицински необясними заболявания. Видове терапии при психосоматични заболявания. Джон Сарно. Моше Фелденкрайс, Хакоми терапия – Рон Курц, Процесна работа – Арнолд Миндел, Фокусиране – Юджийн Гендлин. 20 часа.
 13. Фамилна и системна психотерапия. 1-ви модул. 20 часа.
 14. Фамилна и системна психотерапия. 20 часа.
 15. Фамилна и системна психотерапия. 20 часа.
 16. Kогнитивно- поведенческа психотерапия. 20 часа
 17. Психофизиология. Невропсихология. 20 часа
 18. Dance Movement Therapy (DMT). Терапия с Движение и Танц 20 часа
 19. Екзистенциална психотерапия 20 часа
 20. Психиатрия и психопатология. DSM V. 20 часа
 21. Психодиагностика: проективни и личностови тестове. Тестовете в психотерапията. 20 часа
 22. Психо- сексуални разстройства и психотерапия. 20 часа
 23. Психотерапевтични комуникации, интервю. Сваляне на анамнеза. Основни принципи на груповата психотерапия. 20 часа
 24. Емоционална интелигентност и компетентност, регулация на емоциите. 20 часа
 25. Изследвания в интегративната психотерапия. Етика в психотерапията. Психотерапията като бизнес. 20 часа.
 26. Психофармакология и хранителна психиатрия. 20 часа.
 27. Трансперсонална психология. 20 часа
 28. Гещалт терапия. 20 часа

 Симулация на психотерапевтични процес. 130-160 часа за целия период на обучение.