fbpx

Програма

Изучавани предмети (предварителна програма):

 1. Що е интегративна психотерапия? Въведение в интегративната психотерапия. 20 часа
 2. Интегративна психотерапия- Модул II. 
 3. Интегративна психотерапия. Модул III. Развитийните процеси и стадии в живота на зрелия човек, както и свързаните с тях патологии.
 4. Интегративна психотерапия. Mодул IV. Изследвания в интегративната психотерапия. Етика в психотерапията. Психотерапията като бизнес. 20 часа.
 5. Интегративна психотелесна терапия. I-ви модул. Александър Лоуен, В. Райх, В. Бернаскони. Неорайхианска психотерапия. Основни понятия в неорайхианската психология и психотерапия. 5-те потребности. Еволютивна психология (неорайхиански модел). 20 часа.
 6. Интегративна психотелесна терапия. II-ри  модул:  Теория на 5-те характера. Характерология и движения. Мускулни блокажи. 20 часа
 7. Интегративна психотелесна терапия. III- ти. Структура на Аза. Теория на личността, неорайхиански модел. 20 часа
 8. Въведение в психоаналитичния подход. Фройд. Психодинамични теории. Основни понятия в психотерапията- 20 часа.
 9. Въведение в психосоматиката. I-ви модул. 20 часа
 10. Психосоматика: II-ри модул. 20 часа
 11. Психосоматика: III-ти модул. 20 часа
 12. Психосоматика. IV-ти модул. Медицински необясними заболявания. Видове терапии при психосоматични заболявания. Джон Сарно. Моше Фелденкрайс, Хакоми терапия – Рон Курц, Процесна работа – Арнолд Миндел, Фокусиране – Юджийн Гендлин. 20 часа.
 13. Фамилна и системна психотерапия. 1-ви модул. 20 часа.
 14. Фамилна и системна психотерапия. 20 часа.
 15. Фамилна и системна психотерапия. 20 часа.
 16. Kогнитивно- поведенческа психотерапия. 20 часа
 17. Анатомия и психофизиология. 20 часа
 18. Невропсихология. 20 часа
 19. Dance Movement Therapy (DMT). Терапия с Движение и Танц 20 часа
 20. Екзистенциална психотерапия 20 часа
 21. Психиатрия и психопатология. МКБ 10/ DSM V. 20 часа
 22. Психодиагностика: проективни и личностови тестове. Тестовете в психотерапията. 20 часа
 23. Психосексология и интегративна психотерапия. 20 часа
 24. Психотерапевтични комуникации, интервю. Сваляне на анамнеза. Основни принципи на груповата психотерапия. 20 часа
 25. Емоционална интелигентност и компетентност, регулация на емоциите. 20 часа
 26. Изследвания в интегративната психотерапия. Етика в психотерапията. Психотерапията като бизнес. 20 часа.
 27. Психофармакология и хранителна психиатрия. 20 часа.
 28. Трансперсонална психология. 20 часа
 29. Емоционална Интелигентност II- ра част- 20 часа

 Симулация на психотерапевтични процес. 130-160 часа за целия период на обучение.