fbpx

Програма III- ти курс

Програма 2020/2021,  III- ти курс, 1- ва година

 • 14/15 ноември, 2020 – Фамилна и системна психотерапия I-ви модул (2-ри +3-ти курс)
 • 19/20 декември, 2020- Въведение в неорайхианството
 • 9/10 януари, 2021- Фамилна и системна психотерапия- II-ри модул (2-ри +3-ти курс)
 • 27/28 февруари, 2021- Психодиагностика (2-ри +3-ти курс)
 • 18- 21 март, 2021- Тренинг- всички курсове
 • 10/ 11 април, 2021 – Въведение в интегративна психотерапия и психосоматика (3-ти + 4-ти курс)
 • 08/09 май, 2021 –  Психоанализа и психодинамични теории (3-ти  + 4- ти курс)
 • 19/ 20 юни, 2021-  Неорайхианство-динамична I- ви модул (2- ри курс +3- ти курс)
 • 24/25 юли, 2021- Неорайхианство-динамична II- ри модул (2- ри курс +3- ти курс)
 • Авугуст- почивка
 • 18/19 септември, 2021- Емоционална интелигентност I-ва част (III-ти + IV-ти курс) 
 • 21/22/23/24 октомври, 2021- Тренинг (1-ви+ 2-ри+ 3-ти курс+ 4-ти курс)

III-ти курс, 2-ра учебна година

 • 20/21 ноември, 2021- Интегративна психотерапия- II- ри модул (3 -ти + 4-ти курс)
 • 11/12 декември, 2021- Невропсихология/физиологична психология (3-ти + 4-ти курс)
 • 15/16 януари, 2022  – Психопатология (3-ти + 4-ти курс)
 • 19/20 февруари, 2022 – Психофармакология  (3-ти + 4-ти курс)
 • 24, 25, 26, 27 март, 2022- тренинг /всички курсове/
 • 16/17 април, 2022 – Психодиагностика (3-ти + 4-ти курс)
 • 21/22 май, 2022- Интегративна психотерапия III-ти модул (3-ти + 4-ти курс)
 • 11/12 юни, 2022- Психосоматика II- ри модул (2-ри + 3-ти +4-ти курс) (М. Тарейн)