fbpx

Програма – II- ри курс

Програма 2020/2021 II- ри курс, I- ва година

 • 28/29 март, 2020- Обща психология- пропедевтична програма- Проф. Тасевска
 • 11/12 април, 2020- Въведение в интегративната психотерапия- I-ва част
 • 9/10 май, 2020- Въведение в психоaнализата
 • 13/14 юни 2020- Въведение в интегративна психотелесна терапия /неорайхиански модел/
 • 18/19 юли, 2020- Интегративна психотерапия II-част (1-ви +2-ри курс)
 • Август- почивка
 • 12/13, 2020 септември- Емоционална интелигентност – I- ви модул
 • 22, 23, 24, 25 октомври, 2020 – Тренинг
 • 14/15 ноември, 2020 – Фамилна/системна психотерапия I –ви модул
 • 12/13 декември – Интегративна психотерапия III- част (1- ви +2- ри курс)
 • 09/10, 2021 януари – Фамилна и системна психотерапия II- ри модул (2-ри +3-ти курс)
 • 27/28, 2021 февруари 2021-  Психодиагностика
 • 18/19/20/21 март, 2021 – Тренинг

Програма 2021/ 2022, 2- ри курс, II- ра година

 • 17/18 април, 2021- Симулации ( 1- ви +2- ри курс)
 • 15/16 май, 2021 –  Основни принципи на груповата психотерапия  (1- ви +2 ри курс)
 • 19/ 20 юни, 2021- Неорайхианство-динамична I- ри модул (2- ри +3- ти  курс)
 • 24/25 юли, 2021- Неорайхианство-динамична II- ри модул  (2- ри + 3-ти курс)
 • Август – почивка
 • 25/26, 2021 септември, 2021- Симулации на психотерапевтичния процес (1- ви +2 курс)
 • 21/22/23/24 октомври, 2021- тренинг  (1-ви+ 2-ри+ 3-ти курс)
 • 06/07 ноември, 2021- Трансперсонална психология  –  (1- ви + 2- ри курс)
 • 11/ 12  декември, 2021 – Невропсихология/физиологична психология  (2- ри+ 3-ти курс)
 • 15/16  януари, 2022 – Психопатология (2-ри +3-ти) 
 • 19/ 20 февруари, 2022 –   Психофармакология (2-ри +3-ти курс)
 • 24, 25, 26, 27 март, 2022- тренинг /всички курсове/