fbpx

Програма – II- ри курс, (1-ва година)

Програма 2020/2021 II ри курс, 1- ва година

28/29 март, 2020- Обща психология- пропедевтична програма- Проф. Тасевска

11/12 април, 2020- Въведение в интегративната психотерапия- I-ва част

9/10 май, 2020- Въведение в психонализата

13/14 юни 2020- Въведение в интегративна психотелесна терапия /неорайхиански модел/

18/19 юли, 2020- Интегративна психотерапия II-част (1-ви +2-ри курс)

Август- почивка

12/13, 2020 септември- Емоционална интелигентност – 1-ва част

22-25, 2020 октомври- Тренинг

14/15 ноември, 2020 -Фамилна/системна психотерапия I –ва част

12/13 декември- Психотерапевтични комуникации, интервю. Сваляне на анамнеза. Основни принципи на груповата психотерапия. (1 +2 ри курс)

09/10, 2021 януари – Интегративна психотелесна терапия /неорайнхиански модел/ II част

06/07 февруари, 2021 – Интегративна психотелесна терапия /неорайхиански модел/  III-та част

18, 19, 20, 21, март 2021 тренинг

2-ри курс, 2-ра година 

10/11 април, 2021 Психопатология