fbpx

Програма 2019

Лекциите и тренингите за 2019/2020 година, I-ви курс са както следва:

 • 20/21 април- Въведение в Неорайхианска психотелесна терапия. I- ви модул
 • 18/19 май- Въведение в Интегративната психотерапия- I-ви модул
 • 22/23 юни- Психодинамични теории. Основи на психоанализата- Фройд, Юнг, основни понятия.
 • 27/28 юли: Интегративна танцово- двигателна терапия
 • Август- почивка
 • 28/29 септември: Емоционална интелигентност
 • 24/25/26/27 октомври- тренинг/ workshop
 • 23/24 ноември: Фамилна и системна психотерапия- I-ви модул
 • 14/15 декември: Неорайхианска психотерапия – II-ри модул
 • 25/26 януари, 2020:  Неорайхианска психотерапия- III-ти модул
 • 15/16 февруари, 2020: Психопатология и психиатрия
 • 19/20/21/22 март- тренинг/workshop
 • 25/26 април- Психофармакология