fbpx

Програма – I-ви курс

Програма 2019/2020 година, I-ви курс: 

 • 20/21 април- Въведение в Неорайхианска психотелесна терапия. I- ви модул
 • 18/19 май- Въведение в Интегративната психотерапия- I-ви модул
 • 22/23 юни- Психодинамични теории. Основи на психоанализата- Фройд, Юнг, основни понятия.
 • 27/28 юли: Интегративна танцово- двигателна терапия
 • Август- почивка
 • 28/29 септември: Емоционална интелигентност
 • 24/25/26/27 октомври- тренинг/ workshop
 • 23/24 ноември: Фамилна и системна психотерапия- I-ви модул
 • 14/15 декември: Неорайхианска психотерапия – II-ри модул
 • 25/26 януари, 2020:  Неорайхианска психотерапия- III-ти модул
 • 15/16 февруари, 2020: Психопатология 
 • 19/20/21/22 март- тренинг/workshop

Програма 2020/2021, I – ви курс, 2-ра година

 • 25/26, 2020 април-  Обща психиатрия и Психофармакология
 • 16/17 май, 2020- Анатомия и психофизиология 
 • 20/21 юни, 2020- Психодиагностика
 • 18/19 юли, 2020 – Интегративна психотерапия II-ра част (I-ви + II-ри курс)
 • Август- почивка
 • 19/20 септември 2020 – Фамилна/системна психотерапия- II-част
 • 22/25 октомври 2020 – Тренинг
 • 21/22 ноември, 2020- Психосоматика I-ва част
 • 12/13 декември, 2020 – Интегративна психотерапия III- част . (1-ви + 2 ри курс)
 • 16/17 януари 2021 – Симулации на психотерапевтичния процес
 • 20/21 февруари 2021- Психосексология 
 • 18/19/20/21 март, 2021 – Тренинг

Програма 2021/2022, I- ви курс, 3-та година

 • 17/18 април, 2021- Основни принципи на груповата психотерапия ( 1-ви + 2 курс)
 • 15/16 май, 2021-  Симулации  (1-ви + 2 курс)
 • 12/13 юни, 2021- Симулации на психотерапевтичния процес
 • 10/11 юли, 2021 – Психосоматика II-ри модул 
 • Август- почивка
 • 25/26 септември, 2021- Симулации на психотерапевтичния процес ( 1- ви +2 курс)
 • 21/22/23/24 октомври, 2021 Тренинг (1-ви + 2-ри + 3-ти курс+ 4-ти курс)
 • 06/07 ноември, 2021- Трансперсонална психология –  ( 1- ви +2- ри курс)
 • 4/ 5  декември, 2021 – Когнитивно- поведенческа психотерапия (1-ви курс) 
 • 08/09 януари, 2022 – Симулации на психотерапевтичния процес (1-ви  курс) 
 • 05/06 февруари, 2022 – Психосоматика 3- ти модул (1-ви курс ) 
 • 24, 25, 26, 27 март, 2022- тренинг /всички курсове/