fbpx

Програма – I-ви курс

Програма 2019/2020 година, I-ви курс са както следва:

 • 20/21 април- Въведение в Неорайхианска психотелесна терапия. I- ви модул
 • 18/19 май- Въведение в Интегративната психотерапия- I-ви модул
 • 22/23 юни- Психодинамични теории. Основи на психоанализата- Фройд, Юнг, основни понятия.
 • 27/28 юли: Интегративна танцово- двигателна терапия
 • Август- почивка
 • 28/29 септември: Емоционална интелигентност
 • 24/25/26/27 октомври- тренинг/ workshop
 • 23/24 ноември: Фамилна и системна психотерапия- I-ви модул
 • 14/15 декември: Неорайхианска психотерапия – II-ри модул
 • 25/26 януари, 2020:  Неорайхианска психотерапия- III-ти модул
 • 15/16 февруари, 2020: Психопатология 
 • 19/20/21/22 март- тренинг/workshop

Програма 2020/2021, I – ви курс, 2-ра година

 • 25/26 април-  Обща психиатрия и Психофармакология
 • 16/17 май, 2020- Анатомия и психофизиология 
 • 20/21 юни, 2020- Психодиагностика
 • 18/19 юли, 2020 – Интегративна психотерапия II-ра част (I-ви + II-ри курс)
 • Август- почивка
 • 19/20, септември 2020 – Фамилна/системна психотерапия- II-част
 • 22/25, октомври 2020 – Тренинг
 • 21/22, ноември, 2020 Психосоматика I-ва част
 • 12/13, декември, 2020 – Психотерапевтични комуникации, интервю. Сваляне на анамнеза. Основни принципи на груповата психотерапия. (1-ви + 2 ри курс)
 • 16/17, януари 2021 – Емоционална интелигентност -II-ра част
 • 20/21, февруари 2021- Психосексология
 • 18/19/20/21, март, 2021 – тренинг
 • 17/18 април, 2021- Интегративна психотерапия- III – та част