fbpx

Програма Психосоматика

Програма Психосоматика

  1. Теоретични основи на психосоматиката

Ранни теории

Понятието за несъзнаваното

Симптомообразуването

Концептът “соматизация”

Конверзивен и психосоматичен симптом

Здраве, психично разстройство и телесна болест

  1. Психични фактори в патогенезата на соматичните заболявания

Стрес и поведенчески модели

Емоционални преживявания и имунен отговор

Личностови черти

Алекситимия

Загуба и скръб

Депресия

  1. Тяло и език
  2. Психоаналитични възгледи за психосоматиката

З. Фройд

Г. Гроддек

Ш. Ференци

Ф. Александър

П. Марти

Дж. Макдъгъл

М. Сами-Али

Д. Уиникът

  1. Органичен символизъм и психосоматична икономия
  2. Парижка психосоматична школа

Ментализация и оперативно мислене

Есенциална депресия

Фиксация и соматична регресия

  1. Психосоматичен подход към някои заболявания

Онкологични заболявания

Автоимунни заболявания

Сърдечно-съдови заболявания

Стомашно-чревни заболявания

Кожни заболявания

Бронхиална астма

Диабет

Инфертилитет

  1. Специфики на психотерапевтичния процес при работа с пациенти с психосоматични разстройства

Психотерапията в процеса на медицинско лечение

Особеностите на терапевтичната връзка с пациенти със соматична болест

Ролята на медицинския екип и близките

  1. Работа по случаи от клиничната практика

Автор на програмата: Д-р Маргарита Тарейн