fbpx

Петър Кралев

Петър КралевПетър Кралев, магистър по психология

Петър Кралев е магистър по психология към ВТУ „Кирил и Методий”, Велико Търново, и специалист по неорайхианска психотерапия, дипломиран във Вестдойче Академия, Лугано, Швейцария. Консултант е по зависимостите към международна фондация „Стефан Батори”, Полша (2007).  В рамките на две години е завършил всички модули на курс по трансперсонална психология и холотропно дишане към EUROTAS (2007-2008). Преподавал е 5 години психотерапия на зависимостите и биоенергетика на студенти по неорайхианска психотерапия. Главен редактор на списание „Катарзис” за трансперсонална психология и холотропно дишане (2008-2009).  Автор е на книгите „Прахът, който пазим” (1996), „Психотерапия на алкохолизма”(2008), „Аяхуаска. Свещеният дар на слънцето” (2011), „Пробитите граници. В психотерапията на граничността и бордерлайн” (2018). Има много участия с тренинги, лекции, презентации, тематични групи в различни национални форуми, свързани с психологията, психотерапията и здравето. Работи на частна практика като психолог и психотерапевт предимно в Стара Загора и Пловдив. Организира тренингови групи и семинари навсякъде в България. Водил е тренинги и семинари в Полша и Македония.  Подготвя за защита докторска дисертация за проявите на граничност при подрастващите и юношите към Великотърновски университет „Кирил и Методий”, която му предстои да защити през следващата година (2019).