fbpx

Неорайхианска психотерапия

Неорайхианска психотерапия 

Неорайхианската психология и психотерапия, като част от модерните западни  психологични подходи, е доказала се прагматична концепция за психиката, обединяваща в неделимо единство разбирането за душа, биоенергия, тяло и поведение. Ние участваме в живота, в социалните комуникации и професионалните взаимоотношение не само с мислене, интелект и образование, участваме с чувства и емоции, с тяло и дишане.  Те са основата и арматурата на нашата личност. И стремежът ни към успеха следва да бъде съобразен с всяко от тези нива, които са част от цялостната ни структура. Точно в областта на чувствата и емоционалните ни връзки са големите ни провали.

Биоенергетиката е телесно ориентиран метод, подпомагащ психоаналитичната работа,  оформил се през последните 50 години на базата на схващанията на Вилхелм Райх. След Райх заслуги за развитието на неорайхианството и биоенергетиката като психотерапевтичен подход имат Александър Лоуен, Стенли Келеман, Джон Пиеракос  в САЩ, както и Валдо Бернаскони и Дейвид Боадела в Европа. 

Основната теза на неорайхианската концепция за психичното е, че не може да се намери нито едно пълноценно разрешение на определен житейски проблем с психични корени, без той да бъде разгледан и пречупен през реалността на тялото, а с това и през чувствата и емоциите. Т.е. неорайхианската психология и анализ са комплексни: на тялото (като морфология и движения), на дишането (като форма на комуникация между психика, вътрешна и външна реалност), на биоенергетичните мускулни блокажи (като структурирани психологични защити), на поведенческите модели (като структурирани социални отношения). Т.е. на дълбинните психични нагласи на личността и характера. Тази холистичност на подхода определя неговата  дълбочина и ефективност.

ПРОГРАМА НА ЧЕТИРИТЕ МОДУЛА

Първи модул

 1. Основни понятия в неорайхианската психология и психотерапия: психика, биоенергия, емоции, тяло и мускулна броня – взаимовръзки в неорайхианската теория. Телесната структура на Аз-а (егото)  според неорайхианския психологичен модел на Валдо Бернаскони и начини на справяне на Аз-а с реалността и негативните емоции. Концепция и функция на „заземяването” (граундинга). Практическа работа в група.
 2. Работата на Вилхелм Райх. Определение за характера, характеровите биоенергетични блокажи и мускулната броня на В. Райх като тип защитна схеми. Характеровите травми. Ролята на дишането при формиране на характера.
 3. Основни човешки потребности и основни поведенчески модели (движения) в отношенията ни с реалността.  Връзка на незадоволените потребности и липсващие движения с характеровите деформации. Практическа работа в група.
 4. Еволютивна психология: фази в развитието на Аз-а. Нарцистична фаза. Движението „планиране” и шизоидния характер. 
 5. Ролята на дишането в пробива към несъзнаваното. Практическа работа в група.

 Втори  модул

 1. Еволютивна психология: фази в развитието на Аз-а. Сензорна фаза. Движението „подчинение” и оралния характер.
 2. Какво означава „ кръг на опита” според Валдо Бернаскони? Различните фази на опита и блокиране в протичането на енергията, свързана с потребностите ни. Блокиране на характера по време на опита.    Практическа работа в група.
 3. Дихателните техники като аналитичен метод. Разработените модели на дишане при Вилхелм Райх, Александър Лоуеен и Валдо Бернаскони. Различните видове биоенергетично дишане, с оглед на различния тип блокажи и проблеми. Практическа работа в група.
 4. Еволютивна психология: фаза на Аз-а (егото). Агресията като движение и садомазохистичния характер. Норма и нормалност: взаимовръзки с психичните структури. Двусмислена и недвусмислена реалност. Практическа работа в група.

Трети  модул

 1. Телесна структура (морфология), дишане и характер: взаимовръзки. Енергия,  дишане и движение по посока КЪМ света и ОТ света в икономиката на Аз-а. Биоенергетиката на Александър Лоуен. Практическа работа в група.
 2. Еволютивна психология: фаза на съперничеството. Движението „съблазняване” и раждането на психопатния характер. Практическа работа в група.
 3. Поведенчески модели, емоционалните травми и обществените норми. Рефлектиране на липсващите поведенческите модели в морфологията на тялото и в дишането. Практическа работа в група.
 4. Еволютивна психология: генитална фаза. Движението „проверка на реалността”. Опозицията „доверие и недоверие”. Формирането на ригидния харктер и недоверието. Практическа работа в група.

Четвърти  модул

 1. Понятия и разбирания за личността. Личността според Валдо Бернаскони. Личност, маска, роли. Типовете  личности. Видовете роли, които избираме и играем в социалния живот. Ролята като форма на комуникация. Вторични биоенергетични блокажи при личността.  
 2. Личността и маската на мечтателя. (Парейдолична личност). Какво точно умеем и какво точно не умеем в отношенията си с близкото ни обкръжение.
 3. Личността и ролята на интелектуалеца (Церебротонична личност). Бягството от земното и лошия граундинг. Практическа работа в група.
 4. Агресивната личност. Още веднъж за агресията, садизма и мазохизма като форма на комуникация. Необходимостта от граундинг и заземяване на агресията.  Практическа работа в група.
 5. Ролята на съблазнителя и съблазнителната личност.
 6. Психопатология и неорайхианска психотерапевтична работа. Депресията, натрапливостите (обсесивно-компулсивни разстройства) и паническите атаки като начин на функциониране на биоенергията. Практическа работа в група.

Автор на програмата: Петър Кралев, психотерапевт и преподавател

Основоположник на неорайхианска психотерапия: Проф. Валдо Бернаскони