fbpx

Интегративна психотерапия. Модул II.

Модул 2

 • Жан Пиаже (1896 – 1980) – детско развитие
  • Етапи: сензомоторен интелект, предоперационен интелект, стадий на конкретните операции, стадий на формалните операции
  • Приложение
  • Приложение в клиничната практика
 • Бъръс Фредерик Скинър (1904 – 1990) – поведенческа теория
 • Operant conditioning, reinforcement, punishment
 • Учене, отучване, оптимизиране на процеса
 • Изследвания с животни
 • Приложения при хората
 • Приложение в клиничната практика
 • Ерик Ериксон (1902 – 1994) – теория на човешкото развитие
  • Етапи: Младенчество, яслена възраст, детство, училищна възраст, юношество, ранна зрялост, зрялост, старост
  • Развитие на език, мислене, интелигентност
 • Приложение в клиничната практика

Автор: Д-р Деница Банчевска