fbpx

Интегративна психотерапия. Mодул III

Модул 2

 • Теория на привързаността и Ментализация (Джон Боулби (1907 – 1990), Питър Фонаги (1952)
  • Основни идеи и изследвания, the Strange Situation protocol
  • Видове привързаност и тяхната проява (Secure – autonomous, Avoidant – dismissing, Anxious – preoccupied, Disorganized – unresolved)
  • Фактори които влияят на сформирането на ранната привързаността и по-късно на нейната промяна
  • Привързаност при зрелият човек
  • Емоционално развитие, тревожност, взаимоотношения
  • Приложение в клиничната практика, Ментализация
 • Ейбрахам Маслоу (1908 – 1970)
 • Пирамида на нуждите (1954, физиологични, сигурност, принадлежност, увереност, самоусъвършенстване)
 • Хуманизъм
 • Приложение в клиничната практика
 • Човешкото развитие в хода на един живот
  • Индивидуално развитие от раждането до смъртта
  • Семейство, цикъл на семейния живот
  • Предизвикателства и асоциираните с тях проблеми
  • Приложение в клиничната практика
 • Връзка с клинични теории; гещалт, психоанализа, системна, когнитивно-поведенческа и други теории, включени в програмата
 • Автор: Д-р Деница Банчевска